Share
Terug naar overzicht
Twee vergunningverleners BRZO/RIE

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

is op zoek naar

2 vergunningverleners BRZO/RIE


De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
De ODNZKG werkt in opdracht van 20 gemeenten en drie provincies. Wij verstrekken omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid), bouwveiligheid, infrastructuur en bodem. Indien nodig treden wij handhavend op en werken daarbij samen met ketenpartners waaronder de veiligheidsregio’s. Ook in onze adviserende rol zetten wij onze deskundigheid actief in, bijvoorbeeld op het gebied van externe en constructieve veiligheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting en duurzaamheid. Onze inzet is gericht op het beperken van risico’s, daarmee dragen wij bij aan het waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied.
 
De directie van de OD NZKG bestaat naast de algemeen directeur uit 4 adjunct-directeuren die verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles Bedrijfsvoering, Toezicht en Handhaving, Vergunningverlening en Advies en Expertise.
 
Het team BRZO/RIE
Het team BRZO/RIE valt onder de directie Vergunningverlening.
Binnen het team BRZO/RIE zijn circa 22 enthousiaste en professionele medewerkers verantwoordelijk voor de vergunningverlening bij een breed scala aan bedrijven, zoals chemische- en procesindustrie, tankopslagbedrijven, en voedingsmiddelenbedrijven. Er worden vergunningen verleend en rapportages beoordeeld voor de zwaardere categorieën bedrijven en vaak in complexe situaties. Het werkgebied van het team beslaat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Een deel van het werk richt zich op de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid ten aanzien van vergunningverlening en de daarbij relevante nationale en internationale regelgeving.
 
Profiel
Je bent een professional met een ruime ervaring met opstellen van vergunningen voor grotere industriële bedrijven. Gezien de complexiteit van de vraagstukken vragen wij naast  stevige inhoudelijke kennis ook procesvaardigheden. Je onderkent de verschillende belangen en maakt vanuit milieubelang passende afwegingen, waarbij tijdig wordt geïnformeerd en opgeschaald. Je  hebt een resultaatgerichte aanpak met oog voor de belangentegenstellingen en de juiste interventiestrategieën. Je bent initiatiefrijk, gericht op samenwerking, je bezit overtuigingskracht en je beschikt over gedegen kennis van de betreffende wet- en regelgeving. Zo ben je bekend met de ontwikkelingen rond de Omgevingswet.
Als vergunningverlener heb je ook gevoel voor de toezicht- en handhavingspraktijk.
 
Kerntaken

 • Organiseren/begeleiden van overleg met de aanvrager (vooroverleg)
 • Uitvoeren van procedures, richtlijnen en regelgeving op milieugebied
 • Bewaken van het proces, de integraliteit en de voortgang van de aanvraag
 • Inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen (coördineren inhoudelijke volledigheid)
 • Het uitzetten van adviesaanvragen aan de juridische adviseurs
 • Beoordelen van rapportages samenhangend met vergunningverplichtingen
 • Bijdrage leveren aan ontwikkeling van uitvoeringsbeleid en adviseren over de beleidsmatige aspecten van beleid op meerdere complexe en brede terreinen
 • Opstellen van eigen werkplanningen en daarover rapporteren
 
Functie-eisen


 • Een HBO opleiding in een milieukundige of technische richting, eventueel aangevuld met relevante opleidingen op het gebied van Omgevingsrecht. De opleiding Chemische Technologie heeft de voorkeur.
 • Ervaring met vergunningverlening, hetzij vanuit een betrokkenheid in het verlenen van vergunningen, dan wel vanuit het opstellen van aanvragen
 • Een bedrijfsmatige en resultaatgerichte attitude en gewend aan werken binnen strakke budgettaire kaders
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en in staat om complexe vergunningprocedures projectmatig te plannen en te organiseren
 • Je bent flexibel en je kunt goed omgaan met veranderingen in je werkomgeving
 • Ervaring met coördineren, zoals het gericht betrekken van vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen en wettelijke adviseurs
 • Ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving en daar ook in de interne communicatie op in kunnen spelen
 
Aanstelling
 
De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 10, conform de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies). Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante kennis, ervaring en vaardigheden, minimaal € 2.636,- en maximaal € 3.766,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Definitieve waardering volgt in 2015.De omvang van de functie is 36 uur per week. Een werkweek met een kleinere omvang is bespreekbaar.Aanstelling vindt plaats op basis van proef voor de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt daarna een vaste aanstelling. De OD NZKG volgt de rechtspositieregeling die ook voor de provincies geldt, de CAP. De OD NZKG biedt een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden inclusief uitruilmogelijkheden (Individueel Keuze Budget).De OD NZKG biedt een OV-vergoeding (ons kantoor ligt direct naast het station Zaandam).
 
Procedure
Deze vacature wordt intern en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang.
 
Informatie
Voor nadere vragen over de procedure kan je contact opnemen met Rik Vuurmans, HR adviseur: rik.vuurmans@odnzkg.nl of bel naar 023-5678933
 
Inhoudelijke informatie kan worden verkregen bij Edward Neering, teammanager Vergunningverlening BRZO / RIE (a.i.), edward.neering@odnzkg.nl, of bel naar 06-51877014.
 
Solliciteren
Kandidaten kunnen reageren tot en met 5 juli 2015 door het sturen van een motivatiebrief en CV aan: sollicitatie@odnzkg.nl.  
De sollicitatie zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.