Share
Terug naar overzicht
Wijkteams kampen met wachtlijsten
Thumbnail

De vier integrale wijkteams in Barendrecht kampen met wachtlijsten. De gemeente kan daardoor niet garanderen dat inwoners tijdig hulp en ondersteuning krijgen. De beoogde besparing op de kosten van de Wmo en de jeugdhulp is niet gerealiseerd. De kosten zijn sinds 2015 alleen maar toegenomen. De gemeente heeft geen zicht op de effectiviteit van de wijkteams. 


Knelpunten

Dat stelt de Rekenkamer Barendrecht in het donderdag verschenen rapport ‘Een taak voor de boeg – onderzoek naar aanpak knelpunten functioneren wijkteams’. De wachtlijsten worden deels veroorzaakt omdat cliënten in de praktijk langer hulp nodig hebben van het wijkteam, waardoor de wijkteams minder nieuwe cliënten kunnen helpen. Daarnaast lukt de doorgeleiding naar specialistische hulp ook niet snel genoeg, omdat ook daar wachtlijsten zijn. De cliënten blijven dan onder de hoede van de wijkteammedewerkers.


Informele hulp

Wijkteammedewerkers zijn er daarnaast nauwelijks in geslaagd om organisaties in de buurt in te schakelen. Ze hebben te weinig tijd om dit zogeheten ‘voorliggende veld’ aan te boren, onder meer omdat ze veel tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Ook moet de gemeente haar ‘te grote verwachtingen’ ten aanzien van de inzet van het eigen sociaal netwerk temperen. ‘De verwachting van de gemeente dat cliënten zich na enkele maanden weer zelf kunnen redden of met hulp van het eigen sociaal netwerk, is veelal niet uitgekomen’, zo stelt de rekenkamer.


Extra medewerkers

Om de wachtlijsten weg te werken, moeten – in ieder geval tijdelijk – extra wijkteammedewerkers worden aangesteld, adviseert de Rekenkamer aan het college. Daar wil het college niet aan. Het college vindt met de rekenkamer dat inwoners soms te lang moeten wachten, en heeft daar sinds januari maatregelen op doorgevoerd. ‘Sinds 1 januari is de werkwijze aangepast waardoor cliënten sneller ondersteuning krijgen. Daarnaast is ook in de gespecialiseerde jeugdhulp een verbeterde werkwijze ingevoerd die bijdraagt aan het verkorten van de wachttijd’, aldus wethouder Johan van Wolfswinkel in een schriftelijke reactie op het rekenkameronderzoek.


Monitoring

De Barendrechtse rekenkamer stelt eveneens dat de gemeente geen inzicht heeft of de wijkteams passende hulp bieden. ‘Ondanks dat de gemeente al sinds 2015 het voornemen heeft om resultaten van ondersteuning te gaan monitoren, is er op dit moment geen concreet vooruitzicht dat deze monitoring wordt gerealiseerd’, aldus de rekenkamer. Het college stelt weerspreekt dit deels. ‘Het wijkteam weet juist heel goed of de zorg en ondersteuning passend is geweest, maar gemeentebreed wordt dit nog niet door ons bijgehouden. We hebben het voornemen dit in het komend jaar wel te gaan doen.’


Tekort

De gemeente heeft de beoogde kostenbesparing op de Wmo en jeugdhulp niet gerealiseerd, concludeert de rekenkamer. In 2015 werd 13,4 miljoen euro uitgegeven aan Wmo en jeugdhulp. Voor 2017 had de gemeente 13,1 miljoen euro begroot. ‘De prognose op basis van de realisatie over het eerste half jaar van 2017 is dat deze kosten in 2017 zullen zijn opgelopen tot boven de 14 miljoen euro’, aldus de rekenkamer. 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (4)
  • Louise (Wijkteam jeugd) 6 april 2018, 08:20 Een onderzoekje van mezelf en wat collega's. We doen gemiddeld ruim 60 % bureauwerkzaamheden, wellicht meer. De werkdruk is heel hoog en de wachtlijst groeit.
  • Karel 14 januari 2018, 10:42 Wij begrijpen al deze verhalen niet meer ze weigeren om de burger zelfredzaam te laten zijn of zo te zien ze krijgen een veel te dominante rol toegespeeld zij willen iedereen hulp en begeleiding aan bieden zij schetsen een beeld die niet realistisch is want dit verdiend goed voor de zorgpartijen.
  • Richard 14 januari 2018, 10:39 Nog meer wijkteam medewerkers ?
  • wat een onzin verhaal 14 januari 2018, 10:37 Geen geld voor hulpverlening ? Wachtlijsten ? Voor de vreselijke onnodige bemoeials en de kletskousen die gezellig keuvelen en privegegevens opvragen in de wijken hebben ze wel tonnen over toch ?