Share
Terug naar overzicht
VNG wil wet voor informatiehuishouding rond decentralisaties
Thumbnail

‘Eén gezin, één plan’ wordt lastig als de betreffende informatie onder verschillende wetten valt. De VNG wil dat regelgevingsprobleem graag opgelost zien.Doorslaggevend
Daarom moet er bovenop de nieuwe wetten voor je
ugdzorg, langdurige zorg en arbeidsmarktbeleid ‘één wetgevend kader’ komen die de informatiehuishouding integraal regelt. Volgens VNG-directeur Jantine Kriens hangt daar het succes van de decentralisaties vanaf. Dat meldt SC online. 

Onduidelijk wat mag
Het aanpakken van meerdere problemen tegelijk - één van de uitgangspunten van de decentralisaties - met een ‘regisseur’ als eerste aanspreekpunt, is met de dreigende verkokering niet mogelijk, stelt de VNG. Het is voor die regisseur met de huidige wetgeving onduidelijk welke informatie hij wel en niet mag inzien en wat daar dan mee mag gebeuren.

Al bezig
Goede informatieuitwisseling en privacybescherming moet daarom integraal worden geregeld. De VNG baseert zich op een advies dat KING heeft opgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zou inmiddels hebben laten weten met het vraagstuk bezig te zijn.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
  • Gerrit (ambtenaar) 3 oktober 2013, 12:52 Los het privacy vraagstuk simpel op; maak één systeem waarbij de betrokkene zelf alles kan inzien. Elke burger heeft een eigen dossier waarin alles staat, hij logt met zijn DigiD zelf in. Professionals kunnen hun bevindingen en notities opslaan in dát dossier en hebben zelf geen eigen mappen meer. De burger bepaald zelf wie wat mag zien; informatie delen buiten de burger om kan alleen als er sprake is van ernstig gevaar. Verder ziet de burger alles, zoals het hoort.
  • mechtild (bestuurssecretaris) 30 september 2013, 16:43 Ja, er dreigt inderdaad weer veel verkokering te ontstaan. Oude wijn in nog meer nieuwe zakken. Voor de burger wordt het nog ingewikkelder met al die 'regisseurs' en 'buurteams', als gemeenten zo doorgaan. Ik weet wel dat vooral de wat kleinere gemeenten het echt concreet op een nieuwe manier proberen: ontkokering, integraliteit. Dat wordt met de mond (en de wet) door iedereen wel beleden, maar doe dat maar eens in de praktijk! Dat wordt gemeenten best moeilijk gemaakt. En ouders c.q. de burgers komen er al helemaal niet aan te pas, lijkt het. Het gaat over hun hoofden heen, ook al staat er braaf in een artikel van bv. de Jeugdwet, dat ouders -als ze dat wensen - hun eigen zorg mogen 'regisseren' oftewel kiezen. Maar dan moet de gemeente die vermetele ouders wel eerst aan de tand voelen of ze wel weten wat ze willen. En gemeenten mogen de wens ook afwijzen, zonder bezwaarprocedure voor ouders. Want stel je voor, dat ouders voor een 'kwakzalver' kiezen. Daar moeten we ze voor beschermen, ha.
    Ik ben bang dat het een groot 'bevoogdend' circus wordt, met de beste bedoelingen, maar over de burger en niet met de burger. Ik hoop dat ik ongelijk krijg. En als ik gelijk zou krijgen, zijn we weer vele honderden miljoenen en vele rapporten en congressenen vele jaren verder. Hoewel, dat is ook werkverschaffing. Maar wel weer zonde, want gemeenten hebben nu de kans om het beter en goedkoper te doen. Maar dat vergt lef en buiten de lijntjes denken. Dat is niet makkelijk, gezien ook de vele belangen die er nu eenmaal spelen. Ik wens gemeente-ambtenaren en bestuurders veel sterkte en wijsheid. En de VNG heeft in bovenstaand artikel helemaal gelijk. Ik hoop dat de mensen van KING hier een slimme oplossing voor weten. Ik weet een heel simple ding: laat de burger zelf regisseren en kiezen (tenzij die het echt niet kan, ook niet met hulp van naasten of huisarts) en betaal de zorg die geleverd wordt per uur, dus op prestatiebasis, achteraf! Dan kun je ook eindelijk de zorgaanbieders met elkaar vergelijken (uitzonderingen voor residentiele zorg, die echter omlaag moet).
    En regel een goede overgang voor instellingen die inderdaad dan kopje onder kunnen gaan.
  • joepkh (ambtenaar) 30 september 2013, 16:10 Privacy voor alles! Ik moet er niet aan denken dat alle info straks "gemeentebreed" inzichtelijk is. Dat is een recept voor bemoeizucht, misbruik en ongelukken. Laat de burger zelf bepalen wat hij met de overheid wil delen en stem daar je dienstverlening op af.