Share
Terug naar overzicht
VNG: grens aan gezamenlijke agenda met rijk
Thumbnail

Gemeenten krijgen de komende tijd ruim een miljard euro meer van het rijk, maar volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is onduidelijk of dat genoeg is om extra uitgaven in het sociaal domein op te vangen. ‘De financiële ruimte en flexibiliteit bij gemeenten is veel minder groot dan het regeerakkoord suggereert.’


Volumegroei
Die waarschuwende woorden hebben de fractievoorzitters van de Tweede Kamer van de koepelorganisatie van de VNG gekregen aan de vooravond van het debat over de regeringsverklaring. De VNG erkent dat de financiering van oude en nieuwe opgaven wordt vergemakkelijkt doordat de groei van het gemeentefonds voortaan wordt gekoppeld aan de groei van de totale rijksbegroting. Door die koppeling ontstaat de komende regeerperiode financiële ruimte voor gemeenten. ‘Het is echter nog niet volledig duidelijk hoeveel dat precies is omdat we nog afspraken met het kabinet moeten maken over de volumegroei van de middelen voor het sociaal domein’, schrijft de VNG.

Gezamenlijke prioriteiten
De koepelorganisatie wijst erop dat in het regeerakkoord veel plannen zijn opgenomen die het kabinet samen met de gemeenten wil oppakken. De eventuele financiële ruimte is volgens de VNG niet vrij inzetbaar voor de  gezamenlijke prioriteiten van het kabinet en de gemeenten. ‘In het regeerakkoord wordt op meerdere plaatsen die indruk wel gewekt. Dat is ten onrechte’, aldus de VNG.

Wachtlijsten
De economische recessie heeft volgens de VNG een zware hypotheek op de gemeentefinanciën gelegd. Met name in het sociale domein ervaren gemeenten nog steeds fikse financiële knelpunten die leiden tot wachtlijsten in de jeugdzorg, versobering van de zorg aan ouderen in de wijk en grote druk op participatietrajecten. ‘Gemeenteraden zijn genoodzaakt een deel van de (extra) ruimte te gebruiken om het sociale domein gezond en toekomstbestendig te maken. Dit beperkt de ruimte voor onze gezamenlijke ambities en prioriteiten.’

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
 • Marieke 3 november 2017, 15:34 Er is een overdaad aan personeel in het sociale domein die werk leveren wat niets van doen heeft met zorg personeel die we liever kwijt dan rijk zijn met hun schadelijke smaad geklets. Als je levert wat er gevraagd wordt een betere verdeling dus dan kom je al een heel eind. Dan houden ze geld over. De vng heeft geen clou van de praktijk ze praten alleen met lieden die er veel geld aan kunnen verdienen.Niet zo slim dus.
 • Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) 2 november 2017, 12:25 De opstelling van gemeenten en de VNG maakt van deze overheden de koe die achter de sulky loopt en deze zo veel als mogelijk wil vertragen.

  Ieder weldenkend mens weet dat een van de kernpunten van succesvolle organisaties het zoeken van parallelle belangen, het formuleren van haalbare doelen en het zo snel als mogelijk verwezenlijken van die doelen is.

  Nee dan de gemeenten en de VNG. Zodra er iets te verhapstukken valt wordt het eigenbelang, of zelfs zelfzucht, van stal gehaald om alle winst naar zich zelf toe te halen. De VNG stuurt niet op het opbouwen van vertrouwen, maar geeft continue signalen van wantrouwen af.

  In de uitvoering wordt het daarna nog erger. Iedere individuele gemeente vindt dat zij de waarheid en kennis in pacht heeft. Iedere gemeente strijdt ervoor dat haar werkwijze, dat haar definities en begrippen, dat haar systemen nadrukkelijk in de totaaloplossing terug te vinden zijn.

  De totale chaos bij de uitvoering van alle transitie dossier is daar het gevolg van. De schuld ligt iedere keer zonneklaar bij weerbarstige gemeenten. Dat Plasterk de stekker uit het ICT project basisregistratie personen heeft getrokken verbaast mij allerminst.

  De leden van de 2e kamer dienen een grens te trekken en de VNG terug te sturen naar haar eigen hok. Geen enkel verzoek van de VNG wordt meer gehonoreerd totdat gemeenten aan een basisvoorwaarden hebben voldaan:

  Iedere gemeente verplicht zich, zich neer te leggen bij codificaties, definities, procedures en andere voor efficiƫnte uitvoering noodzakelijke voorwaarden en beperkingen. Die logge koe moet terug naar waar zij thuis hoort, de wei. Het vertragen en frustreren van uitvoeringsprocessen dient te stoppen.
 • Ruud 1 november 2017, 17:55 Ach VNG dat is echt meer dan genoeg jullie weten toch wel hoe dat geld besteedt wordt ? Het meeste gaat echt niet naar de zorg toe. De overheid blijft maar geld geven en niemand kikjt wat er nu echt mee gedaan wordt.