Share
Terug naar overzicht
VNG: Burgemeester mocht tekst niet schrappen
Thumbnail

Burgemeester André Bonthuis van Schoonhoven had de interpellatietekst van GroenLinks over een directeur van een lakfabriek niet mogen verwijderen van de gemeentesite. Dat stelt de VNG in een juridisch advies aan GroenLinks-fractievoorzitter Ad Struijs.


Fractievoorzitters eerst informeren
Struijs had het advies gevraagd nadat hij tot zijn verbijstering ontdekte dat de burgemeester als voorzitter van de raad en de griffie een groot deel van zijn interpellatietekst hadden verwijderd van de gemeentesite, zonder dit specifiek te vermelden. Ook de griffie had advies gevraagd aan de VNG. Beiden krijgen nu hetzelfde antwoord van de juridische afdeling: de griffie had op zijn minst de fractievoorzitters zeer summier (gezien de korte tijd voor de raadsvergadering) kunnen raadplegen over of het stuk wel of buiten de openbaarheid moest blijven.

Grens in dit geval niet bereikt
Ook schrijft de VNG: ‘Openbaarheid van raadsstukken dient het uitgangspunt te zijn, en slechts zeer zwaarwegende redenen kunnen aanleiding zijn om daarop een inbreuk te maken. Voor ons gevoel is die grens in dit geval niet bereikt. Een raadslid dient onbekommerd en op stevige toon zijn of haar mening te kunnen uiten, ook richting de raad. Dat is uiteraard niet prettig voor personen die met name worden genoemd of wier identiteit makkelijk kan worden achterhaald, maar dat wil niet zeggen dat er per definitie reden is om aan te nemen dat hun privacy is geschonden.’

Raad gaat over beslissing geheimhouding
Omdat dit in rijkswetten is geregeld heeft de gemeente niet de ruimte om daarnaast haar eigen geheimhoudingsregels te stellen, schrijft de jurist verder. Het is volgens de VNG toelaatbaar dat griffier en burgemeester ervoor kiezen bepaalde stukken (nog) niet openbaar te maken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur of de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar omdat alleen de raad over geheimhouding kan beslissen, moet die dus wel bij die beslissing worden betrokken.

Raadslid gaat over eigen uitlatingen
Tenslotte bepaalt een raadslid zelf hoe ver hij of zij kan gaan. De jurist verwijst naar een oordeel van de Nationale Ombudsman dat raadsleden over wier uitlatingen een klacht wordt ingediend door de raad kunnen worden aangesproken op naleving van de gedragscode. Maar daar vermeldt zij wel bij dat hierop kritiek is gekomen uit bestuursrechtelijke kring. ‘Omdat zo’n toets door de raad zich niet zou verdragen met het individuele mandaat van een raadslid.’

Struijs heeft de griffier gevraagd om het stuk op de agenda te plaatsen van de raadsvergadering van 28 maart.


Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (2)
  • Elsemieke 14 maart 2013, 11:29 Terecht dqat de burgemeester op de vingers wordt getikt! Ik merkte dit al eerder op. Dit neigt naar censuur.
  • Nobby (animal cop) 14 maart 2013, 09:57 Ik stel voor: burgemeesterruil Schoonhoven en Haren?