Share
Terug naar overzicht
Van Rijn gaat ingrijpen bij 'foute' gemeenten
Thumbnail

Staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) gaat ingrijpen bij gemeenten die hun huishoudelijke hulpbeleid niet in lijn brengen met de Wmo 2015. Dat heeft de staatssecretaris gisteren toegezegd tijdens een debat met de Tweede Kamer.


Concrete actie

De voltallige Kamer eiste concrete actie van Van Rijn, nu de hoogste rechter heeft geoordeeld dat huishoudelijke hulp wel degelijk onder de Wmo 2015 valt en daarmee een taak van gemeenten is. Vooral SP, CDA, D66, GroenLinks en PVV drongen daar stevig op aan, omdat de staatssecretaris in hun ogen tot nu toe veel te afwachtend is geweest. ‘Gemeenten moeten hun beleid aanpassen; een gang naar de rechter mag niet meer gebeuren. De staatssecretaris moet de regie nemen’, stelde Vera Bergkamp (D66). ‘Ik wil weten welke gemeenten in strijd met de wet handelen en welke concrete actie Van Rijn gaat ondernemen’, eiste Mona Keijzer (CDA). ‘Van Rijn moet nu eens eindelijk ingrijpen bij gemeenten die een loopje met de wet nemen’, fulmineerde Fleur Agema (PVV).

 

Ingrijpen

Gemeenten die de huishoudelijke hulp hebben geschrapt of dit alleen via een algemene, generieke voorziening aanbieden moeten hun beleid wijzigen en in overeenstemming met de Wmo 2015 brengen, benadrukte Van Rijn. Indien nodig moeten gemeenten maatwerk leveren en er moet altijd een onafhankelijk en gedegen onderzoek plaatsvinden als er een hulpvraag komt. Gemeenten die hun beleid niet volgens deze wettelijke verplichtingen hebben ingericht, moeten dat alsnog doen. Een brief van die strekking gaat op korte termijn naar colleges en gemeenteraden, aldus de staatssecretaris. ‘Als gemeenten hun beleid niet aanpassen, neem ik verdere maatregelen conform de escalatieladder.’ De brief aan colleges en raden is de eerste stap op die zogeheten escalatieladder, die eindigt bij ingrijpen door het rijk. In een motie eist het CDA dat Van Rijn de beleidsaanpassingen van de gemeenten nauwgezet volgt. Voor het zomerreces moet hij de Kamer informeren.

 

Oormerken

Het geld dat gemeenten voor de de uitvoering van de Wmo krijgen, moet worden geoormerkt, vinden SP en GroenLinks. Dit om te voorkomen dat de overschotten op de Wmo-budgetten – zoals uit onderzoeken van Binnenlands Bestuur en het Sociaal en Cultureel Planbureau naar voren kwam – in de algemene reserves van gemeenten verdwijnen. De SP vindt dat Van Rijn hiervoor met een noodwet moet komen. ‘Geld voor de zorg moet voor de zorg beschikbaar blijven’, bepleitte Linda Voortman (GroenLinks). Beide Kamerleden dienden hiertoe een motie in, maar die gaan het naar alle waarschijnlijkheid niet redden. Er is geen Kamermeerderheid voor het oormerken van geld voor het sociaal domein. Ook Van Rijn is daar op tegen. Hij vindt het sowieso te vroeg om een oordeel te vellen over de Wmo-overschotten bij gemeenten. ‘Er is nog geen compleet beeld; nog lang niet alle jaarcijfers van gemeenten zijn bekend. Daarnaast gaan we toe van een historisch naar een objectief verdeelmodel.’

 

De Kamer stemt dinsdag over de moties.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (14)
 • Marquis de Canteclaer thoe Beneveldt 23 mei 2016, 08:42 En wie grijpt in bij de slecht luisterende Kleinsma en Van Rhijn? Daar zitten de werkelijke problemen. Om Knots van te worden
 • Jeanet peters (verzorgende b in de thuiszorg) 22 mei 2016, 11:02 Het word zeker tijd dat dhr van Rijn in aktie komt hij heeft al telang geslapen tijd voor akties tegen de gemeentes Door van Rijn
 • Han 21 mei 2016, 18:08 Aanpak is nu al hard nodig.
 • Wilco 21 mei 2016, 18:04 Het participeren is vooral erg onbeschoft.
  Als je een hulpvraag hebt ingediend voor huishoudelijke hulp of zorg dan stappen ze naar je buren om deze ook in te lichten en contact te onderhouden.
  Vindt u het nodig dat uw buurman hulp heeft aangevraagd en heeft hij nog extra steun nodig wat denkt u ?
  Mijn buren hebben daar niets mee te maken en ik vraag er niet om.Ook niet om uitleg over mijn gezondheid. Het wijkteam zegt dat het verplicht is om dit te delen met de buren maar ik weet zelf niets van mijn buren en hun vuile was terwijl die van mij mijlenver buiten hangt. Die mensen wonen er net.Dus foute gemeenten zijn er genoeg.De problemen zitten bij die teams.Het ging vanaf het begin al mis er moeten gewoon duidelijke regels zijn en alleen handelen met toestemming.Ze walsen over ons heen.Burgerrechten moeten er zijn.
 • Marcel Kievits 21 mei 2016, 13:44 De gehele decentralisatie heeft ons land iets negatiefs gebracht.Vooral het vertrouwen in de overheid en elkaar in de wijken is verloren gegaan waar de wijkteams door hun aanpak de grootste schuld aan hebben.Het is probleem na probleem.
  En de teams mogen maar doen wat ze willen met de burgers zonder zich aan de wet hoeven te houden.
  Beleidsvrijheid noemen ze dat.Zij bepalen hoe ons leven er uit gaat zien wat wij krijgen en wat zij ons gunnen aan geluk.
 • Gerard 21 mei 2016, 12:46 Het ministerie van veiligheid en justitie mag van ons ook ingrijpen en de regels aanscherpen bij de gemeentelijke teams.Ze liegen echt alles bij elkaar.
  De burgers krijgen een slechte kwetsbare naam en zij zegevieren als goede helden.
 • P. Pluim 20 mei 2016, 20:53 Eerst zien, dan geloven. Gemeenten zijn sluw met trucjes. Oormerken van zorggelden is een must, want anders zijn deze zorggelden voorgoed verdwenen. Gemeenten zijn onbetrouwbaar en belazeren de kluit. Ik speek uit ervaring.
 • Frits van Vugt (adviseur en onderzoeker sociaal domein) 20 mei 2016, 14:46 De bekende 2e kamer-reflex: eerst taken decentraliseren naar gemeenten en dan moeilijk doen als gemeenten hun eigen beleid daarin bepalen. Bovendien: als een gemeente de regels niet goed toe zou passen, dan is er altijd nog de gemeenteraad om het college van B&W op het matje te roepen. Blijkbaar hebben de genoemde partijen geen vertrouwen in hun geestverwanten op lokaal niveau.

  En daarenboven: oormerken is niet de oplossing. Lokaal moet men kunnen bepalen dat bv tekorten op de jeugdzorg of de participatiewet gecompenseerd kunnen worden met een ev. overschot op de Wmo (overigens zal van die overschotten wel niet veel overblijven als veel gemeenten nu gedwongen worden hun Wmo-beleid ruimhartiger uit te voeren op het punt van de HbH).

  En van Rijn? Tsja.....
 • Cora Boxma (Adviesraad) 20 mei 2016, 13:15 Een eerdere poging WMO gelden te oormerken kwam wel door de Tweede Kamer, maar strande in de Eerste Kamer in verband met de decentralisaties.
 • Toine van Bergen (Consulent WMO) 20 mei 2016, 13:09 De regelgeving was vanaf het begin niet onduidelijk maar volstrekt helder. Wel is het zo dat diverse gemeenten ook door de VNG zijn misleid. Wat de rechter nu heeft uitgesproken had iedere jurist die een beetje kan lezen kunnen weten. Maar ja, veel juristen en beleidsmedewerkers hebben slappe knieën als de gemeentepolitiek vraagt om te bezuinigen op socilae zaken en zorg
 • Sytze Dijkstra (Raadsgriffier) 20 mei 2016, 09:53 Zo is het JaapV! En dat geldt ook voor kantelen!
 • JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) 20 mei 2016, 09:20 Het moeilijkste van decentralisatie is het loslaten...
 • Opmerker 20 mei 2016, 08:30 Nou ja, los van de begrijpelijke Niek-kritiek, moet men gemeenten wel dwingen financiële middelen te gebruiken waarvoor deze bestemd zijn. Zonder oormerk is al snel een ander gat gevuld, leer mij gemeenten kennen......
 • Niek (jurist) 20 mei 2016, 08:18 Oh wat zijn ze flink, onze volksvertegenwoordigers. Eerst een partij onduidelijke regelgeving met 25% korting op het budget bij de gemeenten op tafel leggen. En nu huilen als wolven in een bos. Enige zelfreflectie zou hier passend zijn.