Share
Terug naar overzicht
Toegangsdeur tot jeugdzorg en Wmo gaat dichter
Thumbnail

Midden-Groningen gaat de toegangsdrempel tot de jeugdzorg verhogen door meer verantwoordelijkheid van ouders en opvoedomgeving te eisen. Ook bij aanvragen voor een Wmo-maatwerkvoorziening zal scherper worden gekeken of de gevraagde hulp wel echt nodig is. Dit in een poging de begroting structureel sluitend te maken.


Schuldige

De gemeente moet structureel 2,5 miljoen euro extra bezuinigen op de al eerder genomen bezuinigingsmaatregelen van 6 miljoen euro. De Wmo en jeugdzorg ontsprongen in die eerdere bezuinigingsronde nog de dans. Dat gaat echter niet meer. De gemeente wijst daarbij het kabinet als schuldige aan. ‘We krijgen simpelweg te weinig geld om de ondersteuning te bieden die we onze inwoners gunnen’, aldus de wethouders Boersma (Wmo) en Verschuren (Jeugd).

 

Algemene voorziening

Naast verhoging van de toegangsdrempel zal bij zowel de jeugdhulp als de Wmo meer worden ingezet op het gebruik van algemene, voorliggende voorzieningen. Bij de Wmo wordt daarbij onder meer gedacht aan dagbestedingslocaties voor ouderen. Het verminderen van het beroep op maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo moet de gemeente structureel een miljoen euro kunnen opleveren.

 

Keuze

Het college heeft de raad 20 bezuinigingsvoorstellen voorgelegd, met een structureel bezuinigingspotentieel van 3,2 miljoen euro. De raad kan daaruit een keuze maken, maar moet uitkomen op een structureel bezuinigingsbedrag van 2,5 miljoen euro. Een van de andere 20 voorstellen is het snijden in de sociale teams. Er moet 1 fte weg waardoor de gemeente 80.000 euro bespaart. ‘Het team wordt gedwongen om op taken te heroriënteren en prioriteren’, aldus het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast krijgen de sociale teams een taakstelling van ongeveer 10 procent. Dat moet een half miljoen euro opleveren.

 

Huishoudelijke hulp

Een flinke besparing kan worden bereikt door de huishoudelijke hulp niet meer als maatwerkvoorziening aan te bieden, maar er een algemene voorziening van te maken. Dat zou volgend jaar ruim 107.000 euro aan besparing opleveren tot oplopend 350.000 euro in 2022. De ritprijs voor een Wmo-taxi kan worden verhoogd. Dit levert zo’n drie ton op. Het college ziet beide voorstellen echter zelf niet zitten. ‘Beide maatregelen hebben direct effect op (een groep) inwoners, zijn moeilijk door te voeren en kunnen mede daardoor extra onzekerheid voor de inwoners met zich meebrengen’, aldus het raadsvoorstel.

 

Mantelzorgcompliment

Wel mogelijk is het versoberen van het mantelzorgcompliment. Nu wordt jaarlijks aan de bij de gemeente bekende mantelzorgers 160 euro besteed. Dan worden verlaagd naar 25 euro. Geschatte opbrengst: 194.000 euro. Een keur aan maatregelen, met relatief kleine opbrengsten, moeten tot het benodigde bezuinigingsbedrag leiden. Zoals het stopzetten van de verzekering van scootmobiels (20.550 euro) en het door de inwoner zelf laten betalen van de keuring voor een gehandicaptenparkeerkaart (35.000 euro).

 

Pijnlijk

De wethouders noemen de maatregelen pijnlijk, maar onvermijdelijk. In 2018 had de gemeente een tekort van 6,9 miljoen euro op de jeugdhulp. Door inmiddels genomen maatregelen zal dit bedrag 2 miljoen lager uitvallen, ‘maar dat is nog veel te hoog’, aldus de wethouders. Omdat de gemeente eerder heeft afgesproken de gelden voor jeugd en Wmo als een geheel te beschouwen, moeten op beide beleidsterreinen maatregelen worden genomen.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (6)
 • Houben 16 september 2019, 15:08 Als we echt willen besparen begin eerst eens de uithuisplaatsingen die behoorlijke bedragen slurpen onder de loep te nemen. Hier kunnen kapitalen op bezuinigd worden. Scheelt ook nog kapitalen op de trauma behandelingen die als gevolg van vele uithuisplaatsingen ontstaan. Dit is ook nog eens een langetermijns besparing. Dan de ots die voor een groot deel ook misplaatst zijn. Ik denk dat hiermee een heel groot gedeelte van jullie gaten gevuld zijn. O ja en laat dat mantelzorgcompliment ongemoeid. Als je voor het werk zou moeten opdraaien wat mantelzorgers verzetten. Dan schrik je, je een hoedje wat voor een gat dat in jullie begroting zou slaan. Daarbij komen heel wat mensen vrij die je op andere plekken kunt inzetten waar dit echt noodzakelijk is.
 • Houben 16 september 2019, 15:07 Als we echt willen besparen begin eerst eens de uithuisplaatsingen die behoorlijke bedragen slurpen onder de loep te nemen. Hier kunnen kapitalen op bezuinigd worden. Scheelt ook nog kapitalen op de trauma behandelingen die als gevolg van vele uithuisplaatsingen ontstaan. Dit is ook nog eens een langetermijns besparing. Dan de ots die voor een groot deel ook misplaatst zijn. Ik denk dat hiermee een heel groot gedeelte van jullie gaten gevuld zijn. O ja en laat dat mantelzorgcompliment ongemoeid. Als je voor het werk zou moeten opdraaien wat mantelzorgers verzetten. Dan schrik je, je een hoedje wat voor een gat dat in jullie begroting zou slaan. Daarbij komen heel wat mensen vrij die je op andere plekken kunt inzetten waar dit echt noodzakelijk is.
 • R.Lap (zorgaanbieder) 14 september 2019, 22:24 Gemeenten plukken nog steeds de wrange vruchten van de transitie WMO.
  Logisch dat gemeenten moeten snijden.
  De andere kant is dat de economie sterk is gegroeid en dat de zorgvragers opnieuw de dupe zijn.
  In de regel is het al niet de rijkste groep burgers, onze clienten moeten allen rondkomen van bijstand of Wajong.
  Dat is geen keuze van hen maar het gevolg van hun beperkingen.
  Den Haag is nu aan zet lijkt mij en nĂ­et de gemeenten.
  Den Haag veroorzaakt de tekorten en lijkt steeds niet te snappen dat het met de zorg op WMO en Jeugdgebied domweg niet goed gaat.
  En dan gaat het niet om grotere vergoedingen voor de aanbieders (die hebben voldoende namelijk) maar dan gaat het om de kosten te dekken die gemeenten moeten dragen willen ze als overheid zorg voor hun burger kunnen bieden.
 • Spijker (n.v.t.) 7 september 2019, 16:33 Dit is tenminste verstandige taal. Als er zoveel tekort is kan je geen kant op als gemeente. Gewoon de tering naar de nering zetten. Niet meer uitgeven dan er inkomt en klachten richting Kabinet/Parlement sturen.
 • Toine Goossens 6 september 2019, 17:52 De focus van de Groningse bestuurders ligt al jaren bij het bestrijden van de gaswinning. Lijkt mij nogal logisch dat zij het op de echt belangrijke dossiers stevig hebben laten liggen.
  Groningse bestuurders lopen structureel weg van hun verantwoordelijkheden. Zij vormen van oudsher een elite die nauwelijks contact met de burgers heeft.

 • Willem (Criticaster) 6 september 2019, 10:15 Wat is hier nu leading? De zorg of het budget? Als het zo simpel is ken ik nog andere domeinen waar we dit eens op los moeten laten ;-).