Share
Terug naar overzicht
Sociale diensten mild met tegenprestatie in de bijstand
Thumbnail

Sociale diensten zijn redelijk coulant met het opleggen van een tegenprestatie aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. De meeste sociale diensten bieden mensen zelf de kans om met voorstellen te komen. Bijstandsgerechtigden die al vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, worden meestal vrijgesteld van een tegenprestatie.


Nuttig werk
Dit blijkt uit een onderzoek van Divosa, de vereniging van sociale diensten. Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht beleid te hebben rondom tegenprestaties die vereist kunnen worden van mensen met een bijstandsuitkering. De tegenprestatie is niet bedoeld om iemands kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het moet nuttig werk zijn, dat niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Geen dwangarbeid
De afgelopen maanden kwamen er nogal wat klachten in het nieuws over de manier waarop sommige gemeenten met de tegenprestatie omgaan. Die klachten betroffen meestal gemeenten die standaard werkzaamheden aanboden zoals werk in de kassen of in het gemeentelijk groenonderhoud. En het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde in juli dit jaar de gemeenten goed in de gaten te houden wanneer een tegenprestatie uitmondt in dwangarbeid.

Redelijk coulant
Uit een enquête van Divosa – de vereniging van sociale diensten – blijkt dat sociale diensten redelijk coulant omgaan met de tegenprestatie. Tachtig procent geeft bijstandsgerechtigden de ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe ze de tegenprestatie in zouden willen vullen. Vaak komt dit neer op vrijwilligerswerk bij een maatschappelijke instelling.

Vrijstelling
Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten mensen die al actief zijn als vrijwilliger of als mantelzorger over het algemeen ontzien. Zij worden in de regel niet verplicht een andere tegenprestatie te gaan leveren. 90 procent van de sociale diensten stelt bepaalde doelgroepen vrij.

Eigen initiatief
Divosa-voorzitter René Paas vindt dat terecht: ‘Sociale diensten moeten mensen actief laten deelnemen aan de samenleving .Door uit te gaan van eigen initiatief, stimuleer je mensen de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen.’

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (7)
 • Jannie 21 november 2014, 10:36 Mijnheer of mevrouw 'IK heb jarenlang...': natuurlijk mag u en mening hebben, maar misschien is het goed om de kritiek daar neer te leggen waar hij thuis hoort: het bestuur/ de politiek. Daar wordt deze verschralende weg ingezet, daar worden deze besluiten genomen. De vervolgens uitvoerende ambtenaren krijgen slechts een opdracht die zij uit te voeren hebben, leuk of niet. Erg jammer dat kortzichtigheid maakt dat deze mensen in de frontlinie worden afgerekend op politieke keuzes waar zij niets mee te maken hebben.
  Daarnaast nog even de opmerking dat deze zelfde ambtenaren ook gewoon belasting betalen en dus gewoon mee betalen aan uw uitkering...
 • Peter Westerhof 20 november 2014, 11:34 In de huidige economie zitten mensen in de bijstand die in lengte van jaren belasting hebben betaald - vaak in de hoogste schijven - en daarmee de verzorgingsstaat mede mogelijk hebben gemaakt. Dat was 'sociale verantwoordelijkheid'. Nu zitten zij aan de andere kant van de schaal, en nu wordt wederom een 'stukje tegenprestatie' gevraagd onder de titel 'sociale verantwoordelijkheid'.

  En de tegenprestatie is eens niet bedoeld om iemands kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarmee worden deze mensen dus nog verder naar het randje geduwd. Want willen deze mensen nog enige kans maken op de arbeidsmarkt dan zullen daarin aantrekkelijk moeten zijn. Dat houdt dat zij zich - tijdens kantooruren - moeten onderscheiden voor de schaarse functies en daartoe hun vakgebied moeten bijhouden. Beiden kosten veel tijd, waarvan de zgn. 'tegenprestatie' ten koste gaat.
  In afwachting van het aantrekken van de economie wordt op deze manier dus een steeds groter deel aan arbeidspotentieel uitgerangeerd.

  Interessant is overigens dat een groot deel van deze mensen hoger gekwalificeerd is dan de verantwoordelijken bij de betreffende sociale diensten. Dat zou toch mogelijkheden moet bieden, ook gelet op de 3-Decentralisaties. Maar dat zou leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt - ambtenaren en managers. Da's nou weer jammer.
 • secretaris PEL (secretaris) 20 november 2014, 10:07 Citaat: "Uit een enquête van Divosa – de vereniging van sociale diensten – blijkt dat sociale diensten redelijk coulant omgaan met de tegenprestatie. Tachtig procent geeft bijstandsgerechtigden de ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe ze de tegenprestatie in zouden willen vullen."

  Divosa is de club van directeuren van sociale diensten. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Dat zelf met voorstellen komen betekent dat je 20 dagen hebt om zelf je dwangarbeidersplaats uit te zoeken, daarna wijst de gemeente die plaats aan. De volgende stap wordt mensen met bijstand in een kamp op te sluiten?
 • secretaris PEL (secretaris) 20 november 2014, 10:06 Citaat: "Uit een enquête van Divosa – de vereniging van sociale diensten – blijkt dat sociale diensten redelijk coulant omgaan met de tegenprestatie. Tachtig procent geeft bijstandsgerechtigden de ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe ze de tegenprestatie in zouden willen vullen."

  Divosa is de club van directeuren van sociale diensten. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Dat zelf met voorstellen komen betekent dat je 20 dagen hebt om zelf je dwangarbeidersplaats uit te zoeken, daarna wijst de gemeente die plaats aan. De volgende stap wordt mensen met bijstand in een kamp op te sluiten?
 • secretaris PEL (secretaris) 20 november 2014, 10:06 Citaat: "Uit een enquête van Divosa – de vereniging van sociale diensten – blijkt dat sociale diensten redelijk coulant omgaan met de tegenprestatie. Tachtig procent geeft bijstandsgerechtigden de ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe ze de tegenprestatie in zouden willen vullen."

  Divosa is de club van directeuren van sociale diensten. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Dat zelf met voorstellen komen betekent dat je 20 dagen hebt om zelf je dwangarbeidersplaats uit te zoeken, daarna wijst de gemeente die plaats aan. De volgende stap wordt mensen met bijstand in een kamp op te sluiten?
 • secretaris PEL (secretaris) 20 november 2014, 10:04 Citaat: "Uit een enquête van Divosa – de vereniging van sociale diensten – blijkt dat sociale diensten redelijk coulant omgaan met de tegenprestatie. Tachtig procent geeft bijstandsgerechtigden de ruimte om zelf met voorstellen te komen hoe ze de tegenprestatie in zouden willen vullen."

  Divosa is de club van directeuren van sociale diensten. De slager keurt dus zijn eigen vlees. Dat zelf met voorstellen komen betekent dat je 20 dagen hebt om zelf je dwangarbeidersplaats uit te zoeken, daarna wijst de gemeente die plaats aan. De volgende stap wordt mensen met bijstand in een kamp op te sluiten?
 • IK heb jarenlang het vreten voor uw kind betaald, behandel me alleen daarom al correct (Bange ambtenaren kiezen voor de leugen omwille van eigen baantje.) 20 november 2014, 08:18 Tegenprestie is altijd dwangarbeid er is geen keuze! Werken of 100% stoppen van de uitkering. Dat een strafkorting om juridische reden sanctie wordt genoemd doet daar niets aan af. Bovendien huidige werklose heeft gewerkt en belasting betaald (dus ook de WWB) , dus hoe zo tegenprestatie? Ambtenaren hebben slecht belastinggels ontvangen! En waarom mogen boventallige ambtenaren jaarlijks wel miljarden euro 's kosten? Je moet je als ambtenaar de ogen uit je kop schamen dat hier aan mee werkt, halve zolen. Die burger heeft wel jarenlang je salaris en het vreten voor je kind betaald. Tijden veranderen en wat u hebt gezaaid ontvangt dubbel terug. Ik en anderen wachten op hun kans.