Share
Terug naar overzicht
Sneller Europese steun voor ontslagen medewerkers
Thumbnail

Overheden en sectoren moeten straks sneller Europese steun kunnen aanvragen om personeel opnieuw aan werk te helpen als ze werkloos zijn geworden door globalisering. En ook werkzoekenden moeten ruimere mogelijkheden krijgen werk te zoeken of voor zichzelf te beginnen.


Het Europees parlement debatteert en stemt deze week over het Europees Globaliseringsfonds EGF dat daarvoor mogelijkheden biedt. Ook de werkingssfeer van het fonds wordt uitgebreid. Als mensen moeten afvloeien vanwege digitalisering, kan daar ook steun voor worden aangevraagd.

Steun regio’s
Met het fonds kon herplaatsingssteun worden aangevraagd voor sectoren waar minimaal 500 werknemers werden ontslagen binnen een bepaalde sector en regio. Dat wordt nu naar alle waarschijnlijkheid 200 werknemers. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover al een voorlopige deal bereikt en volgende week wordt die vanaf de kant van het Europees Parlement geformaliseerd. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie stond 250 werknemers. In die regeling is overigens nieuw dat ook regio´s steun kunnen krijgen waar in meerdere economische sectoren de aantallen van 200 worden gehaald. Het moet door de lidstaten worden aangevraagd.
Ook komt er een ruimere vergoeding voor werknemers die voor zichzelf willen beginnen. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid 22.000 euro. De onderhandelaars van het Europees Parlement zeggen dat die investering in de onderhandelingen door Europarlementariërs met 2.000 euro is opgehoogd. Verder komt er, als het parlement akkoord gaat, een vergoeding voor kinderopvang voor werknemers die bijvoorbeeld een training moeten volgen.

Succesnummer
Het fonds is een succesnummer in Nederland. Nederland staat tweede in het gebruik van financiële middelen uit het EGF en twee derde van de werknemers die door dit fonds is ondersteund vond weer werk. Dat gaat om 9.000 werknemers in 18 projecten sinds 2007. Peter Donders van BMC begeleidde in 2018 namens de gemeente Leeuwarden een project voor ontslagen bankmedewerkers in Friesland, Drenthe en Overijssel. Met 1,2 miljoen euro Europees geld is getracht 450 werknemers weer aan het werk te helpen. De resultaten waren nog hoger dan die twee derde, meer dan 80 procent.  

Regiogebondenheid
Het EGF helpt mensen om weer werk te vinden, meent Donders. ´500 was een behoorlijke grens.´ Wel vindt hij het jammer dat de regiogebondenheid voor de steun overeind is gebleven. Voor werknemers die voor een bank aan het werk zijn in Friesland maar bijvoorbeeld administratief in Utrecht op de loonlijst staan, is het lastig aan te tonen dat deze werknemers op het moment van ontslag in Friesland werkten. Als dat niet kan worden aangetoond vervalt de subsidie. ´Als ik in het Europees Parlement had gezeten had ik moment van ontslag gelinkt aan de woonplaats in plaats van de vestigingsplaats.’

Impact
Het EGF is een waardevol  instrument dat ook echt impact heeft, zegt Donders. ´De manier waarop we het gebruik van EGF middelen in Nederland hebben ingericht, behoeft echter verbetering. In andere lidstaten verzorgen overheden bijvoorbeeld zelf de benodigde cofinanciering. Ons land doet dat niet. Als je in Nederland een project draait van 2 miljoen dan mag je zelf 8 ton cofinanciering gaan zoeken en dat is niet makkelijk.´

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld