Share
Terug naar overzicht
Rijksambtenaar vertrouwt gemeente zijn beurs niet toe
Thumbnail

Rijksambtenaren hebben weinig op met het voornemen van veel politieke partijen gemeenten meer belasting te laten heffen en het rijk minder. Uit verkiezingsonderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat ze liever belasting afdragen aan het rijk.


Minder bureaucratie
In de verkiezingsprogramma’s van veel politieke partijen is het punt opgenomen om gemeenten in de komende kabinetsperiode een groter lokaal belastinggebied te gunnen. De ratio daarachter is dat gemeenten sinds 2015 aanzienlijk meer taken hebben gekregen en daar hoort eigenlijk bij dat ze die voor een belangrijk zelf kunnen bekostigen. Dat verhoogt de efficiëntie, vermindert de bureaucratie en leidt bovendien tot een doelmatiger gebruik van belastinggeld, zo is de theorie. Om nu te voorkomen dat de burger straks duurder uit is, willen de politieke partijen het rijk wel evenredig minder belasting laten heffen.

Krimpen invloed
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de gemeentelijke ambtenaren dat een goed idee vindt. Rijksambtenaren zijn veel minder enthousiast: nog geen kwart van hen juicht het toe. Met name gemeenteambtenaren – 53 procent – vinden dat gemeenten, gezien hun extra taken, meer mogelijkheden krijgen om lokale belastingen te heffen. Onder rijksambtenaren is dat slechts een derde. I&O-onderzoeker Peter Kanne: ‘Het lijkt erop dat waar gemeenteambtenaren boter bij de vis willen, rijksambtenaren hun invloedssfeer zien krimpen.’

Lokale stem
Gemeenteambtenaren hebben opvallend meer vertrouwen dat hun gemeenten goed omgaan met heffen van lokale belastingen dan hun collega’s bij het rijk: 59 versus 38 procent. Gemeenteambtenaren zijn er ook het meest van overtuigd dat de lokale stem bij de gemeenteraadsverkiezingen meer betekenis krijgt als gemeenten meer belasting mogen heffen. Het zal geen toeval zijn, maar de mening dat het rijk beter omgaat met belastinggeld dan de gemeente wordt door rijksambtenaren opvallend vaker gedeeld dan door gemeenteambtenaren: 36 procent tegenover 20 procent.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (12)
 • p 20 maart 2017, 16:52 Ja ik vind dat gemeenten en provincies meer belasting moeten kunnen heffen. Maar het is wel ingewikkeld, belasting is ook een onderdeel van inkomnspolitiek-zie ook discussie over kwijtschelding bij de waterschappen.

  En wat te doen bij krimp en het overeind houden van voorzieningen?
 • M 16 maart 2017, 14:50 Het zal er al aan liggen welke gemeente ambtenaar het wordt gevraagd.
  Om de gelijkheid van de inwoners te borgen, ongeacht in welke gemeente of provincie ze wonen, werkt lokale, gemeentelijke of provinciale, belastingheffing contraproductief en is centrale belastinheffing het enige alternatief.
 • H. Wiersma (gepens.) 16 maart 2017, 10:24 Politici bepalen in Nederland wat er op het gebied van belasting heffen gebeurt.
  Overigens is het niet verstandig om het belastinggebied voor gemeenten te verruimen. Als ze nu al niet kunnen rondkomen met de hun toegewezen budgetten kunnen ze dat ook niet bij verzelfstandiging van het belastinggebied. Ook dan zullen de Rupsjes Nooit Genoeg steeds tekort komen en zijn de burgers weer de klos. Dit in een land dat al zo'n beetje wereldkampioen belasting heffen is.
 • Bram 15 maart 2017, 17:19 Dat de Grote Graaiers bij het rijk zitten is bekend. Dat men er bij gemeenten ook wat van kan wordt gemakshalve onder de pet gehouden. Ik weet uit ervaring dat daar heel gemakkelijk allerlei gemeentebezigheden gemakshalve maar onder oude rijkstaken worden geschreven. Ook taken die budgettair neutraal behoren te zijn (bv "Afval") zijn een erg aanlokkelijk doelwit.
  Wat dat betreft is belastingheffing door het rijk toch wat transparanter en zijn "foute gevallen" veel eenvoudiger aan de kaak te stellen, want sneller publiek bekend.
  Het zou juist het VNG en de kamerleden sieren als ze daar eens wat alerter mee omgaan.
 • Mark 15 maart 2017, 10:04 Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
  Daarbij slagen de gemeenten er in om met minder geld hetzelfde werk te doen. Ik kan mij voorstellen dat dat enige mate van jalousie veroorzaakt
 • Bertus (Observer) 15 maart 2017, 09:37 Gemeenten bewijzen nu al jarenlang dat zij niet met de vrijheid van belastingheffing om kunnen gaan. Jaar op jaar overschrijden ze de macronorm. Met een groter belastingareaal worden burgers dus nog meer gepakt door rupsje nooit genoeg. Bovendien zal de verschuiving van het rijk naar gemeenten altijd nadelig uitpakken voor de burgers.
 • Opmerker (orig) 15 maart 2017, 09:22 (Eerste zinnen voor een nieuw toneelstuk)
  Wat doet u? Ahh, ik ben Maatwerker. Huh? Ach, u weet wel, vroeger was ik ambtenaar en werkte ik. Nu ben ik maatwerker en bezuinig ik.
 • K. de Beer (Adviseur) 15 maart 2017, 09:12 Het Rijk (en zijn rijksambtenaren) zijn er bij decentralisaties ook heel sterk in om voor dezelfde taak de gemeente 70% minder geld te geven. Maar in feite zegt dit genoeg. Gemeenten kunnen het beter! Feit is wel dat de gemeentelijke belastingheffing voor de burgers dichtbij komt en dus vervelend wordt gevonden. Als het Rijk b.v. bij de Inkomstenbelasting de OZB en Vervuilingsheffing, incasseert en linea recta doorbetaald aan de gemeente, vind ik het ook goed hoor.
 • Broadcaster (gemeenteambtenaar) 15 maart 2017, 08:15 Merkwaardig dat rijksambtenaren de mening zijn toegedaan dat het rijk beter omgaat met belastinggeld dan gemeenten, terwijl gemeenten een sluitende begroting hebben en bij het rijk begrotingstekorten de norm zijn.
 • loekoek (vm. jur.medew.gsd) 15 maart 2017, 08:12 Weer dat woord "maatwerk". Het begint er op te lijken dat dit woord het meest misbruikte van dit decennium gaat worden. Laten we dus vooral in deze sprookjes blijven geloven. Het idee van de decentralisaties is niet maatwerk maar bezuinigen. Maatwerk is een goede smoes en niets meer dan dat. Uiterlijk vertoon, de verpakking om een lege doos. Hoe werkloosheid er anders kan uit zien is een aanname/wensgedachte . Het betekent gewoon geen regulier werk tenzij je door verplicht vrijwilligerswerk aan te bieden, gelooft werkloosheid op te lossen. Een soort DDR-gedachte. Vraag maar aan de Ombudsman in bijv. Rotterdam wat zoiets allemaal betekent.
 • Een ander geluid 15 maart 2017, 07:38 @Willem, het idee van de decentralisatie is juist maatwerk per gemeente. Werkloosheid en sociale voorzieningen zien er straks in rotterdam anders uit dan in zeeland. En ja, als de voorzieningen anders zijn, zullen de kosten ook anders zijn. Kortom gelijkheid bij alle gemeenten zou betekenen dat de decentralisatie is mislukt, dan zou je moeten centraliseren. Maar je kunt al deze locale keuzen beinvloeden door op te stemmen in jou gemeente :-).
 • Willem (gemeenteambtenaar, burger en belastingbetaler) 15 maart 2017, 07:29 Wanneer taken worden gedelegeerd moeten deze ook gefinancierd. Blijf dat vooral doen vanuit het Rijk. Evenredig. Ik zie ervan komen dat op lokaal niveau er allerlei verschillen gaan ontstaan, zoals dat al is met de huidige gemeentelijke heffingen: OZB, afvalstoffen en zo meer. Op die manier is de burger van de ene stad duurder uit dan die van het andere dorp. Meer ongelijkheid dus. Dus niet doen.