Werkelijke rente
Bij de toets was onder meer gekeken naar naar de rente in verband met de financiële lasten voor het project. Het CBb is het eens met het ministerie dat uitgegaan mag worden van de rente die Westermeerwind werkelijk betaalt op leningen en niet van de hogere rente bij de aanvraag. Maar de overheid had die werkelijke rente onjuist bepaald door uit te gaan van een rente die vermeld stond in het jaarverslag van Westermeerwind. De overheid krijgt van het college acht weken de tijd om alles op nieuw uit te rekenen.

Duurzame stroom

Windpark Westermeerwind ligt langs de dijken van de Noordoostpolder. Het park levert sinds juni 2016 een hoeveelheid duurzame stroom die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 160.000 huishoudens. (ANP)