Share
Terug naar overzicht
Noodplan voor Nederlandse kennis cybersecurity
Thumbnail

Terwijl overheden van buurlanden dit jaar flink geïnvesteerd hebben in de academische capaciteit op gebied van cybersecurity, blijft Nederland flink achter. Drie hoogleraren waarschuwen voor een ‘braindrain’ naar omliggende landen en publiceerden een noodplan om de kennispositie van Nederland te redden.


Budgetten voor onderzoek steeds kleiner

De hoogleraren Herbert Bos, Michel van Eeten, Bart Jacobs zagen Duitsland afgelopen jaar een centrum voor cybersecurity opzetten waar jaarlijks voor 50 miljoen aan vaste financiering wordt uitgegeven. Ze beschrijven in het noodplan hun verbazing over een gebrek aan Nederlandse investeringen. ‘Wat doet Nederland? Het korte antwoord: nagenoeg niets. Al sinds 2014 is er geen nationale cybersecurity call for proposals van NWO meer geweest. De afgelopen jaren is de investering in cybersecurity onderzoek steeds verder teruggelopen, tot ongeveer 1 miljoen euro per jaar.’ De hoogleraren zien in het buitenland diverse van deze initiatieven. Deze zorgen mogelijk dat er in Nederland een ‘braindrain’ ontstaat, omdat er in andere landen nieuw hoogopgeleid personeel nodig is, dat geworven wordt onder medewerkers van Nederlandse universiteiten.
 

Kennispositie strategisch belangrijk
Van de in de miljoenennota uitgetrokken 26 miljoen gaat er niets naar de academische wereld, en hoeveel van de extra 66 miljoen van het regeerakkoord er naar onderzoek gaat is nog niet bekend. Een goede eigen kennispositie is volgens de hoogleraren van strategisch belang, de capaciteit om zelf nieuwe generatief cybersecurity-experts op te leiden is nodig om een autonome belangenafweging te maken.

6 miljoen per jaar nodig

De hoogleraren doen in hun noodplan enkele voorstellen om de kennispositie van Nederland op gebied van cybersecurity te behouden. Om deze uit te kunnen voeren is een fonds van 60 miljoen euro nodig voor een periode van 10 jaar. De voorstellen behelzen onder meer een competitie van promotietrajecten en postdocs ten behoeve van onderzoekers in tijdelijke dienst, een gerichte ondersteuning van vaste staf, waaronder assistent hoogleraren, om sterke onderzoeksgroepen te bouwen en de vorming van een ‘pool’ van cybersecurity experts, om academische en operationele kennis te laten circuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

 

Lees het volledige document van het noodplan hier

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
  • Cornelis 31 oktober 2017, 10:27 @cyberr: Wat stel jij dan voor?
  • cyberrr 31 oktober 2017, 08:24 Kunnen we ajb stoppen met gebruik van de getypte term cyber? Die term cyber doet het goed om een stuk interessant te laten lijken en creëert afstand alsof er een speciale groep is die weet wat cyber is.
  • David (Analist online security) 30 oktober 2017, 20:20 Er is in Nederland vooral ook een schaarste aan goede white hat hackers / ethische hackers (uitleg: https://www.vpngids.nl/kennis/wat-is-een-hacker/ ) om te testen of online netwerken, platformen en infratructuren goed beveiligd zijn. Mijns inziens kunnen we het ons als land niet permitteren op dit gebied achter te lopen, daar het hele functioneren van onze maatschappij valt of staat met een gedegen en veilige digitale infrastructuur. Wannacry kreeg het voor elkaar telecomproviders, scheepswerven en ziekenhuizen plat te leggen. Dit is een kwestie die we zeer serieus moeten nemen en we moeten bereid zijn de benodigde investeringen te doen in onderwijs en onderzoek, en de juiste werkomstandigheden creëren voor security experts.