Share
Terug naar overzicht
Minnelijk schuldhulptraject moet beter
Thumbnail

Gemeenten moeten de mogelijkheden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) beter benutten. Niet alle gemeenten maken daar nu optimaal gebruik van. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) moet gemeenten helpen bij de vroegsignalering van mensen met schulden. Daarnaast moeten schuldeisers beter gaan meewerken aan het minnelijk traject.


Lappendeken

Dat stelt staatsecretaris Van Ark (SZW) in een reactie op het onderzoek ‘Aansluiting gezocht’ van bureau Berenschot naar het schuldhulpverleningsstelsel. Daarin werd onder meer geconcludeerd dat de gemeentelijke schuldhulpverlening een lappendeken is. Ook is het minnelijk traject ‘onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk voor schuldenaren en voorziet niet in een snelle doorstroom naar een minnelijke regeling met kwijtschelding’, concludeerden de onderzoekers.

 

Verplichte reactietermijn

Van Ark laat uitzoeken welke schuldeisers (structureel) niet meewerken en in welke vorm zij het proces belemmeren, zo schrijft zij aan de Kamer. Op basis van de uitkomst daarvan zal Van Ark besluiten al dan niet een verplichte reactietermijn voor schuldeisers invoeren, zodat het minnelijke proces kan worden versneld.

 

Vroegsignalering

Iemand met schulden komt pas in aanmerking voor een wettelijk traject als het in de minnelijke schuldhulpverlening niet is gelukt een oplossing te vinden. Mede daarom is het belangrijk dat gemeenten mensen met schulden vroeg in beeld hebben, benadrukt Van Ark. De staatssecretaris werkt aan een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) voor vroegsignalering en gegevensuitwisseling, die gemeenten daarbij zal helpen.

 

Checklist

De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Wsnp wordt de komende tijd via een quick scan onderzocht, zo schrijft ze verder. Niet alle gemeenten maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Wsnp biedt, stelt Van Ark. Het gaat daarbij om de wettelijke schuldsanering en het dwangakkoord. ‘Schuldhulpverleners moeten weten wanneer men een van de bijzondere rechtsmiddelen in de Wsnp met kans op succes kan inzetten’, aldus Van Ark. Voor de aansluiting van de schuldhulpverlening op de Wsnp is een checklist verzoekschrift Wsnp voor schuldhulpverleners ontwikkeld. Van Ark: ‘Deze checklist kan gemeenten tijd en werk besparen en tegelijk een meer uniforme aanlevering van informatie bij de rechtbanken bevorderen.’

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (1)
 • Walter Fraans 17 september 2019, 10:41 De huidige aanpak van schulden werkt veelal met mondelinge begeleidingsgesprekken. Dat is uiterst kostbaar, hoogdrempelig en stigmatiserend, en bereikt veel te weinig hulpvragers.

  Bovendien hebben die hulpverleners vaak veel te weinig kennis.

  Voor kostenefficiënte vermindering van de schuldenproblematiek zijn o.a. de volgende maatregelen nodig:

  Geef in alle schooljaren motiverend les in onderlinge hulp, bij huishoudelijke, financiële, morele, psychosociale en medische problemen, conflicten, pesten, verslavingen, dakloosheid en rampen.

  Leer iedereen daarbij om elkaar bescheiden, empathisch en deskundig te helpen.

  Geef dat onderwijs vooral via vertaalde buitenlandse video's, en via internetfora waar top-experts vragen beantwoorden. Gebruik daarbij gratis forum-software. De rijksoverheid moet dat organiseren, samen met veel andere landen, voor meer deskundigheid en kostenverdeling.

  Die voorlichtingsvideo's staan al op internet, en kunnen worden vertaald via internet, door vrijwilligers.

  Maak ook een Engelstalig webforum, waar buitenlandse top-experts worden uitgenodigd. om vragen van burgers te beantwoorden. Ook politici, ambtenaren, leraren en hulpverleners kunnen daarvan leren.

  Verplicht publieke omroepen om alleen onderwijs en voorlichting uit te zenden.

  Verplicht de overige omroepen, om in al hun amusementsprogramma's op radio en tv een voorlichtende en positieve morele boodschap te verwerken. Bijv. over zuinig leven, bendepreventie en mantelzorg verlenen.

  Verbied alle commerciële reclame. Want het misleidt mensen vaak, tot het kopen van onnodige, en veel te dure producten en diensten, die vaak een slechte kwaliteit hebben.

  Zet een apart ministerie op, voor consumentenvoorlichting en ICT.

  Verbied alcohol, sigaretten en stimulerende drugs in de horeca, op straat en voor iedereen onder 28 jaar. En maak de accijnzen daarop veel hoger.

  Want deze middelen veroorzaken vaak ernstige verslavingen, en talloze andere ernstige problemen.

  Zoek op internet in afgelopen jaar op:
  alcoholisme nederland

  edutainment research
  "moral education" school
  "e-learning" cost effective