Share
Terug naar overzicht
Meerderheid PVV-kiezers voor vuurwerkverbod
Thumbnail

Alleen CDA- en FvD-kiezers zijn nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur.


De helft van de Nederlanders is volgens het onderzoek – waaraan 1.992 burgers meededen – voorstander van een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren, 45 procent is tegen. Binnen de verschillende kiezersgroepen is volgens onderzoeker Laurens Klein Kranenburg van I&O Research een aantal interessante verschuivingen te zien. Kiezers van linkse partijen (Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks en SP) zijn in meerderheid voorstander van een vuurwerkverbod voor particulieren. Aanhangers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn het vaakst voor een dergelijk verbod en de steun ervoor is onder die kiezers verder gegroeid.

 

Stabiele meerderheid

Een andere ontwikkeling is dat nu ook onder PvdA- en D66-kiezers een meerderheid is te vinden voor een particulier vuurwerkverbod. Dat was in 2018 nog (net) niet het geval. Bij de PVV is er voor het eerst een meerderheid (54 procent) voor een vuurwerkverbod (2018: 46 procent). Onder VVD- en CDA-kiezers is de steun voor een vuurwerkverbod eveneens gegroeid, maar het percentage tegenstanders is bij die partijen groter dan het aandeel voorstanders. De VVD is verdeeld (45 procent vóór, 48 procent tegen), terwijl CDA-kiezers duidelijk vaker tegenstander van een verbod zijn (41 vóór, 56 procent tegen). FvD-stemmers zijn en blijven tegen een algemeen vuurwerkverbod. Van de christelijke partijen (CU en SGP) is een stabiele meerderheid voor een algemeen vuurwerkverbod.

‘Als we de balans opmaken, zijn alleen CDA- en FvD-kiezers nog duidelijk tegen een algemeen vuurwerkverbod. Bij de andere partijen is het beeld verdeeld (VVD, 50Plus) of is een meerderheid voor een vuurwerkverbod (overige partijen)’, aldus Klein Kranenburg.


Strenger handhaven

De steun voor strengere handhaving van de afsteektijden en het verbod op illegaal vuurwerk is in vergelijking met 2018 verder toegenomen. Acht op de tien Nederlanders vinden dat het verbod op illegaal vuurwerk strenger moet worden gehandhaafd. Twee derde is vóór strengere handhaving van de afsteektijden. Echter, hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, zien steeds meer Nederlanders dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd.

Het strenger handhaven van de afsteektijden kan op brede steun rekenen onder verschillende kiezersgroepen. Kiezers van 50Plus, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PvdA zijn hiervan het vaakst voorstander. Onder VVD-kiezers is het draagvlak verhoudingsgewijs het kleinste.

 

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 23 van deze week

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (13)
 • Keijzer 9 december 2019, 15:09
  Het blijkt steeds, zoals @rood hesje toont, hoe slecht mensen willen en kunnen lezen en vooral begrijpend lezen!

  Er is net een onderzoek uitgekomen, dat het achteruit kachelt met jongeren die boeken lezen. Ze vinden het niet leuk. Vind je het gek? De leegte wordt opgevuld met variant van fast food en dat dit aanbod ook steeds moet vernieuwen, om steeds naar wat nieuws te kunnen hoppen, om de lege geest kunstmatig te verzadigen, of om al het zinnigs wat zou moeten gedaan worden, te ontvluchten daarmee. Desnoods rellen. M.b.t. deze topic, via asociale toestanden tijdens jaarwisseling en vuurwerk, met drank en/of drugs in het lijf.

  Eerst zien we onder managers, al of niet binnen overheden, de A-4 doctrine, met als gevolg heel slecht doordacht beleid en dus dito uitkomsten. Eigenlijk ook met dit onderwerp.

  De twitter stijl is daarbij gekomen en te pas en onpas, gebruikt.
  Er wordt al met al dus een collectieve ADD (concentratiestoornis) bevorderd, die ook gepaard gaat met vergeetachtigheid. Tja het een bevordert het ander.

  Nou zijn er veel kinderen en ouderen, die in aanleg al ADD of ADHD hebben. De H staat voor Hyper. Deze tijd vol prikkels en afleiding, is niet bevorderlijk voor die groep. Tevens verslavingsgevoelig.

  Sinds de jaren 60 heeft het vanzelfsprekend gezag, heel veel aan gezag ingeboet. Combineer dat met korte lontjes (in aanleg en/of bevorderd) en politie, het onderwijs, zien het dagelijkse bedroevende resultaat. Het zover gekomen, dat overheid naar een algemeen vuurwerk verbod wil overgaan. Over en uit daarmee.

  Dat vormt steekvlam beleid, als al die nodige menskracht daarvoor niet beschikbaar is, om dat adequaat te handhaven. Of men denkt: we hebben dan tenminste een mandaat om de grootste lastposten goed aan te pakken en de rest gedogen we dan maar, want we kunnen daaraan geen prioriteit geven wegens te weinig politie. Dat komt dus bij de al bestaande stapel van niet- of onvoldoende handhaving.
  Men frustreert zo voortdurend selectie en werving, om meer mensen te enthousiasmeren om het politiekorps te versterken!
 • Keijzer 9 december 2019, 14:46 @Rood Hesje,

  Dat (politiek correct) rood in "rood hesje" correspondeert voortreffelijk met uw reactie! Alleen maar roeptoeteren en afserveren, zonder enige onderbouwing, vanuit een politiek correcte bubbel en uiteraard met de onvermijdelijke persoonlijke aanval en onmiddellijke diskwalificatie. U voldoet volledig aan het beeld van de fundamentalistische aanhanger van de Linkse Kerk, met bekende dogmatisme, arrogantie en het hoe dan ook, afserveren van in dit geval mede-bezoeker. U pakt daarvoor blindelings, in een voor u natuurlijk geworden reflex, elke stok die u op de grond kunt vinden. Dat "hesje" vormt uw sneue, "stoere" rode harnas.
 • henk Donkers 9 december 2019, 09:27 Ik vind het altijd zo jammer dat een deel van de Nederlanders zich alleen maar aan de wet wil houden als er streng wordt gehandhaafd.
  Niet bereid om een gezamenlijk probleem op te lossen maar alleen (uit eigenbelang) om een boete te ontlopen.
  Volgens mij hebben we in dit land flinke problemen zoals strikstof. We willen niet terug naar 100km om gezamenlijk iets te doen wat goed is voor het land. Alleeen als we weten dat er een agent achter een boom staat zijn we bereid om (weer eigenbelang) even in te houden.
  Iedereen weet dat illegaal zwaar vuurwerk veel ellende meebrengt maar alleen als er een bekeuring kan worden uitgedeeld zijn we (weer uit eigenbelang) bereid om het ergens anders af te steken.
  Ik noem dit gedrag asociaal.
 • Rood Hesje (flexible gast) 9 december 2019, 09:25 Heerlijk toch:
  @Mark: snapt niet wat een representatief onderzoek is;
  @Keijzer: ziet een mogelijkheid om ons al zijn grieven in maar liefst twee onsamenhangende bijdragen voor te schotelen; overigens Keijzer weet niet wat het woord 'hallicunant' bekent: voor straf terug naar de burgklas met hel el burgerschap-huiswerk;
  @ drs E. Nableb; enabled....done!
  @Broascaster: een referendum over het stoppen met onderschriften bij BB lijkt mij zinvol
 • Mark 9 december 2019, 07:52 Nog geen 2.000 mensen hebben meegedaan aan de enquête. Om daar nu conclusies aan te verbinden. En dan de kop boven het artikel...
 • Keijzer 8 december 2019, 07:45 Door al die protesten, risico voetbalwedstrijden en asociale uitbarstingen, gecombineerd met tekort menskracht bij politie, blijven zoveel urgente zaken op de plank liggen. Laat staan de minder urgente.

  Die urgente dossiers van vele individuele slachtoffers, kunnen niet protesteren vanaf planken, uit laden, of schreeuwen vanuit de justitie computers om aandacht! Veel teveel slachtoffers van delicten met grote impact op hun persoonlijk leven, of zelfs levens kostten, blijven in de kou staan, door o.a. het voordringen van groep burgers met een specifieke agenda.
  Herhaald terugkerende protestgroepen, moeten dan maar eens wijken voor wie dat zelden of nooit doen.

  Ik zie klimaat activisten zich schaamteloos laten wegdragen door politie. Zelfs oudere mensen vinden zichzelf stoer en zinvol bezig daarmee, zoals een Belgische prinses Esmeralda in UK en was er trots op. Dan denk ik: die politieman, of vrouw zal maar je zoon/dochter, of je man/vrouw zijn, of je vader of moeder, die zich een breuk moeten trekken en sjouwen. Wat hebben die mensen voor mentaliteit, om zich weg te laten slepen, of dragen en Godbetert daar nog trots op te zijn? Wat wordt daarmee verbeterd, behalve sneue zelf-glorie?

  Burgerschap moet hoognodig vanaf kleuterschool bijgebracht moeten worden en het sociaal weefsel (collectieve verantwoordelijkheid) weer versterkt moeten worden, die sinds de jaren 60 en doorgeschoten individualisme en egoïsme, met parallel massamigratie en segregatie, geërodeerd is. Het is teveel Ieder voor zich (of groep) geworden en Staat/God voor ons allen.

  Teveel zaken kunnen politiek en overheid niet meer goed managen en dat voelt men in de samenleving ook donders goed aan. Asocialen voelen zich daardoor nog vrijer en dat bevordert anarchie. Mensen van goede wil worden nog meer gefrustreerd, die daarmee te maken hebben en slachtoffer worden daarvan. Daardoor vertrouwen in politiek en democratie verliezen! Geen verantwoordelijkheid op alle niveaus, geen vertrouwen. Geen vertrouwen, geen (sociale) vrede. Rest chaos en anarchie.
  Zie eens al die zielloosheid, al die zelfdestructie en vergaand "vermaak" etc.
  Tekenen allemaal van verval van een "samenleving" en slecht management.
 • Keijzer 8 december 2019, 05:58 Indien in een Gemeente niet of nauwelijks overlast wordt geregistreerd, waarom een algemeen verbod?
  Indien in een straat bewoners zich organiseren, om dit goed te laten verlopen (plus troep opruimen graag) en ook met ruime instemming van medebewoners, waarom een algemeen verbod?

  Het probleem is de grote asociale inslag op heel veel plekken en dus teveel gebrek aan burgerschap. Het is verleidelijk als politiek en overheid, om met een wet te komen, die het ook voor de mensen van goede wil onmogelijk maken.

  Als elke Gemeente zich dan zo uitslooft, om het radicale anti-zwarte Piet front elk jaar extreem te faciliteren, i.p.v. een gebiedsverbod eindelijk op te leggen, en dan niet elk jaar bijtijds met eigen bewoners een andere jaarlijkse traditie mogelijk te maken (via afspraken over hoe, wat, waar en wanneer), is niet te verkopen!

  Hou rekening met aard vuurwerk uiteraard en concentratie kruitdampen in dichtbevolkte straten of wijken. Bij toerbeurt straten/wijken desnoods akkoord geven als Gemeente.

  Wat mij betreft, een algemeen verbod geldt, mits een wijk of straat dit goed laat verlopen. Gaat het fout, dan over en uit.
  Gemeenten maken tenslotte heel veel gebruik van mits-wetten, waardoor burgers in elke gemeente in dezelfde situatie niet eenzelfde uitkomst hebben.

  Met alle protesten momenteel is het wel zo dat politie disproportioneel wordt belast, door vaak een verabsoluteerd recht op protest, t.o.v. hun hele takenpakket en beschikbare menskracht. Dat zal Amnesty een zorg zijn.

  Die inzet bij bepaalde voetbalwedstrijden en dus ook bij intocht Sint, zijn hallucinant. Voetballers onwaarschijnlijk veel miljoenen kunnen verdienen, maar die sector, aan de veiligheid buiten de stadions, niet mee hoeft de betalen op die wedstrijddagen. De winsten worden geprivatiseerd in die sector en forse kosten naar belastingbetalers overgeheveld en politie dit mag oplossen.

  Amnesty heeft blijkbaar ook niets beters te doen dan te komen kijken bij Sint intocht, of het recht van protesteren hier wel gewaarborgd is, alsof we in Iran leven of zo en versterkt daarmee een black power beweging, omdat duidelijk een suggestie hiervan uit gaat, dat Amnesty nodig is en dat was de bedoeling van dit radicale anti-zwarte Piet front. Die groep kun je m.i. ook omschrijven als een neder black power beweging, met internationale contacten, inclusief VN. Nederland dus systematisch, zowel nationaal, maar ook internationaal, geëtaleerd wordt als zijnde een racistisch land (vergelijkend met VS historie en situatie).

  Enerzijds komen ondertussen rubberboten alsmaar deze kant op met mensen uit Afrika, anderzijds zie je aan de bekende praattafels in Hilversum (Amsterdam), maar weinig mensen met een andere etniciteit, dan die met Afrikaanse of Europese achtergrond. In reclames zijn, lijkt wel, alle andere buiten die twee, kickt out!
  Zo gaat dat in links politiek correct NL!
 • doeterniettoe (-) 6 december 2019, 16:23 quote: "...Echter, hoewel het draagvlak voor strengere handhaving toeneemt, zien steeds meer Nederlanders dat er juist minder intensief wordt gehandhaafd."
  Het zou wel interessant zijn om te achterhalen of strengere handhaving zorgt voor minder overlast, waardoor steun voor een verbod afneemt.
  Want dit is wel typerend voor Nederland: we bedenken regels en wetten, we handhaven niet, er ontstaan problemen waar we vervolgens als oplossing nieuwe regels en wetten voor verzinnen (die we dan ook vooral weer niet gaan handhaven).
  Veel vuurwerk is al verboden, net als het afsteken dat beperkt is. Maar omdat er niet wordt gehandhaafd zijn die regels en wetten vrij nutteloos. Dus gaan een nieuwe regel bedenken: al het vuurwerk wordt verboden. Maar ook dat gaan we niet handhaven.

  Dat niet handhaven ligt overigens niet aan de politie, puur aan de politiek.
 • Peter-Paul (RUD) 6 december 2019, 16:08 Handhaven op vuurwerkvrije zones, dagen en afsteektijden is geen oplossing, dat is ondoenlijk. De politie komt nu al mensen te kort.

  De mensen van goede wil ten spijt, dit volksfestijn is de laatste jaren dermate uit de hand gelopen dat alleen een totaalverbod met strenge straffen op zijn plaats is.
  Gewonden, vernielingen, enorme schades, belagen van hulpverleners, dit heeft niets meer met een volksfestijn van doen.

  Richt centrale vuurwerkzones in ipv vuurwerkvrije zones, en/of laat de gemeente/ vuurwerkbranche/ verzekeringen iets organiseren.
  Met het vermeden schadebedrag moet centraal toch wel eea georganiseerd kunnen worden lijkt me.
 • Inez 6 december 2019, 13:42 Beter handhaven. Hoe dan?
 • Spijker (n.v.t.) 6 december 2019, 12:05 Dit geld verslindende festijn (denk aan jaarlijks toegebrachte schade aan mens, dier en materieel) voor particulieren snel verbieden en verleggen naar collectief te organiseren events door particuliere organisaties, met financiële steun van o.a. verzekeringsmaatschappijen en de Overheid.
 • drs. E. Nabled 6 december 2019, 10:24 Uw conclusie op basis van een onderzoekje is puur natte vingerwerk.
 • Broadcaster 6 december 2019, 08:00 Misschien moeten we er een referendum over houden? :)