Share
Terug naar overzicht
Krappe vier procent jongeren krijgt hulp via wijkteams
Thumbnail

In de eerste drie maanden van dit jaar kregen 270.000 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het gros van de ruim 230.000 jongeren in een jeugdhulptraject (ruim 200.000) wordt buiten een instelling geholpen. Ruim 7.500 jongeren (1:27) worden begeleid via een wijk- of buurtteam. Dit blijkt uit de eerste voorlopige cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten, die het CBS vrijdag heeft gepubliceerd.


Groningen spant kroon

In absolute aantallen wonen in Rotterdam (7.000), Amsterdam (7.000) en Den Haag (6.000) de meeste jongeren die jeugdzorg krijgen. Als wordt gekeken naar het aandeel jongeren in jeugdzorg ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, spannen de Groningse gemeenten Appingedam, Pekela en Veendam de kroon. Ruim één op de acht jongeren tot 18 jaar krijgt in die drie gemeenten een vorm van jeugdhulp. Op provinciaal niveau krijgen telt Zuid-Holland met bijna 46.000 het meest en Zeeland met ruim 5.000 het minst aantal jongeren in een jeugdhulptraject. In gemeenten tussen de 50.000 en 150.000 inwoners wordt relatief gezien de meeste jeugdhulp verleend.


Huisarts grootste verwijzer

In het eerste kwartaal van dit jaar is de instroom in jeugdhulptrajecten met bijna veertien procent gestegen, zo blijkt verder uit de CBS-cijfers. Driekwart van het de jeugdhulptrajecten is gericht op behandeling en bijna eenvijfde op begeleiding. De overige trajecten waren gericht op diagnostiek (zes procent) en stabilisatie van een crisissituatie (één procent). ‘Ten opzichte van de andere vormen van jeugdhulp deden wijk- en buurtteams relatief vaker aan begeleiding en minder aan behandeling.’ De huisarts verwijst de meeste jongeren door. In de eerste drie maanden ging het daarbij om 108.000 jongeren. Een krappe 20.000 jongeren kregen via gemeentelijke toegang hulp. Daaronder vallen ook de verwijzingen van de politie, het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en het onderwijs, aldus het CBS.


Voorlopige resultaten

Het is de eerste keer dat het CBS cijfers over de jeugdzorg publiceert. In opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) rapporteert het CBS voortaan jaarlijks in april en oktober cijfers over de stand van zaken in de jeugdzorg. De eerste voorlopige resultaten zijn vrijdag beschikbaar gekomen. De cijfers over het eerste halfjaar van 2015 worden in het najaar van gepubliceerd. Alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht de gegevens bij CBS aan te leveren. De vrijdag gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens van negentig procent van de aanbieders. Dagelijks komen nieuwe gegevens binnen, laat een medewerker van CBS weten. Op StatLine (de database van CBS) zijn de meest actuele gegevens beschikbaar. 


Afbeelding

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (1)
  • Frans de Waal (gemeente wmo) 31 juli 2015, 15:11 Er moet controle komen om te bewijzen of dit wel echt waar is ik vind het ongeloofwaardig worden wat er allemaal geconstateerd wordt door deze teams.