Share
Terug naar overzicht
Kabinet onderzoekt opsplitsing ABP
Thumbnail

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.


Dat staat in een reactie van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) op een interdepartementaal onderzoek. Die reactie van het kabinet te gaan nadenken over vereenvoudiging van het pensioenstelsel bij de overheid volgt ruim een half jaar na aanbieding van dat onderzoek – Eenvoud loont – aan het de minister.

 

Weinig grip

Volgens het onderzoek zijn de huidige onderhandelingen over cao en pensioen bij de overheid zijn te complex. Dat is onder meer een gevolg van het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld.

Jaarlijks dragen de overheidswerkgevers in die sectoren ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af, maar ze hebben – zo klagen ze in het rapport – weinig grip hebben op de ontwikkeling van die pensioenpremie. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Het is in elk geval één van de vier opties.

 

Decentrale overheden

In de opknip-variant kunnen sectoren hun eigen pensioenregeling overeenkomen. ‘Bij splitsing kan er een scheiding gemaakt worden tussen alle veertien sectoren afzonderlijk of tussen clusters van sectoren die qua bestuurlijke inbedding, samenstelling, voorkeuren en beleidsopvattingen meer op elkaar lijken. Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’, aldus het rapport. Sociale partners geven dan per sector invulling aan de pensioenregeling, zodat deze aansluit bij hun eigen voorkeuren, arbeidsmarkt en financiële draagkracht. Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze.

 

 

Fundamentele herbezinning

In zijn reactie schrijft de minister dat ‘een fundamentele herbezinning' van het pensioenstelsel in de publieke sector ‘in de rede ligt’. Zo ziet hij voordelen in het meer structureel met elkaar verbinden van het cao-overleg en het pensioenoverleg, waarbij er sprake is van aparte onderhandelingstafels voor (clusters van) sectoren. Op die manier kan een integrale afweging tussen loon en pensioen plaatsvinden, rekening houdend met de verschillen tussen de overheidssectoren.

 

Voordeel hoogopgeleiden

De bij het ABP aangesloten werkgevers zijn divers van aard. De sectoren verschillen qua bestuurlijke inbedding, samenstelling van het personeelsbestand, aard van het werk en financiering. Deelname aan de bovensectorale pensioenregeling met heterogene sectoren beperkt volgen het rapport de mogelijkheden van sociale partners in hun specifieke sectorale behoeften te voorzien. Door de gezamenlijke deelname aan de pensioenregeling, vindt tussen de bij ABP aangesloten sectoren herverdeling van premiebijdragen plaats. ‘Deze is in het voordeel van vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’, aldus het rapport.

 

Voorjaar 2016

Een eventuele opsplitsing betreft volgens Plasterk een majeure operatie. Daarom zal het kabinet de komende periode een studie uitvoeren naar het ideale model om de gewenste verbinding tussen de cao-tafel en de pensioentafel te realiseren, zodat op de cao-tafel over pensioen(kosten) kan worden onderhandeld. De studie zal in het voorjaar van 2016 zijn afgerond.

 

 

 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (28)
 • Kees Jonkerman (Handhaver) 16 februari 2016, 12:49 Het is weer eens te zot om over te praten. Het pensioen fonds is na een aantal misdragingen van de vorige ministers, waarbij er door de overheid geld uit het penioenfonds is gehaald om bijvoorbeeld de vut te betalen , onafhankelijk van de minister gekomen. hij heeft er niets over te zeggen dit gaat de werkgevers en de werknemrs aan. Nu begint deze minister opeens er zich meet te bemoeien omdat hij zijn spelletje van verdeel en heers niet kan uitvoeren.
 • hendrik 7 februari 2016, 21:36 Deze werkgever is zeer onbetriouwbaar. Voorbeeld: "ambenaren krijgen er 3,4 % bij! " zo wordt dit gepresenteerd. De werkelijkheid is:
  Vrijval arbeidsvoorwaarde pensioen 2015: 0,74% Vrijval arbeidsvoorwaarde pensioen 2016: 1,4% + 0,01% over vrijval 2015 Effectief een salarisverhoging van 0,85% in 2016 en 0,4% in 2017 = 1,25%
  Wele even anders dan 3,4%. En zo gaat dit maar door.

  Het wordt tijd dat al het door de werkenden gespaarde geld wordt teruggestort!

 • José (Ambtenaar) 4 februari 2016, 10:35 Het kabinet zet twee petten op. Zij zijn de wetgever en ook de werkgever. Als de werkgever iets niet zint kan zij zich richten tot de wetgever die in het voordeel van de werkgevers de wet aan kan passen. Hoe voorkomen we dat het kabinet als wetgever zich oneigenlijk bemoeit met het pensioen e.d.?
 • henk 3 februari 2016, 20:41 Bij de volgende verkiezingen niet op de VVD of pvda stemmen en tegelijk een proces starten om geld terug te eisen ivm wanprestatie en wanbeheer.
 • Wim (gepensioneerd) 3 februari 2016, 20:14 Plasterk (pvdArmoede) streeft ten koste van alles, geheime agenda, inkomensnivellering na. Ook door deze maatregel wordt daar weer een steentje aan bijgedragen en komen er weer goed betaalde banen beschikbaar voor partijleden die bij een volgende verkiezing buiten de boot vallen.
 • H. Wiersma (gepens.) 3 februari 2016, 18:19 Dit rapport vormt vooral een opstap voor het uitsluiten van risico's rond (toekomstige) pensioenen voor het Rijk (de werkgever) en voor het verschuiven van die risico's naar de deelnemers (de werknemers). Het lijkt bovendien de opmaat te worden voor een zoveelste greep uit het ABP-fonds. Deelnemers van het ABP hebben in het geheel geen belang bij vergelijkingen van eventuele nadelige effecten ten opzichte van andere pensioenfondsen (PFZW/PFUWV). Schaalverkleining leidt voorts tot hogere kosten, dus hogere premies of lagere pensioenuitkeringen.
  Het rapport bevat daarnaast pertinente onjuistheden over premieverhogingen tussen 2010 en 2013 en rept in het geheel niet over de sigaren uit eigen doos via in 2015 en 2016. Kortom, oppassen geblazen voor werkende en niet meer werkende ambtenaren. Laat je vooral geen knollen voor citroenen verkopen.
 • D.v.D. (oud Douane-ambtenaar) 3 februari 2016, 18:03 Inderdaad een duidelijk geval van Verdeel en Heers; en extra kosten maken.
  Al 10 jaar met pensioen maar dit jaar weer netto minder.
  Voorbeeld: ABP + AOW + € 31,19 bruto, + € 3,38 netto.
  Moeten mijn vrouw en ik daar de jaarlijkse huur-
  verhoging van betalen? En de overheid maar zeggen dat we er niet op achteruit gaan!
 • Henk Eleveld (interimmanager - adviseur) 3 februari 2016, 17:46 Als de reden voor opsplitsing een probleem bij het ABP was: soit. Maar de reden is een verondersteld gebrek aan middelen voor een fatsoenlijke loonsverhoging. En dan is een greep in de pensioenpot de meest aangelegen oplossing.
  Kortom: een poging van Plasterk om de politieke peilingen nog meer neerwaarts bij te buigen.
 • Hans (afdelingsmanager) 3 februari 2016, 13:06 Ik krijg sterk de indruk dat de echte redenen om het ABP op te splitsen niet genoemd worden en dat zijn: verdeel en heers enerzijds en politieke grip op het geld anderzijds. De aardgasbaten gaan terug lopen en dan moeten er nieuwe bronnen worden aangeboord...
 • Gepensioneerd (Gepensioneerde) 3 februari 2016, 12:51 Het voorstel van Plasterk is een slecht idee en werkt alleen maar kostenverhogend. Wij worden al jaren niet geïndexeerd en dreigen het komende jaar gekort te worden. De splitsing creëert dure nieuwe directies.
  De overhead moet zo laag mogelijk worden gehouden.
  Maar ja, we hebben ons leven wel moeten betalen en kunnen ons niet verweren tegen deze zinlose voornemens.
 • Reiziger (Ambtenaar) 3 februari 2016, 12:38 Volledig eens met rekenaar slaat spijker op de kop . Worden volledig vertegenwoordigd en geleeft door mensen die alleen ter meerdere glorie en verrijking van zichzelf daar zitten en overal in meegaan en instemmen om zelf hogerop te komen . wordt tijd voor massaal verzet wordt wakker allemaal
 • Reiziger (Ambtenaar) 3 februari 2016, 12:33 Opsplitsing betekend verder uithollen van het ABP en waar ze aan denken oa kabinet sectoren het weer veilig stellen en verhogen van de pensioenen in hun sector het zijn en blijven gewoon boeven en rovers plasterk voorop . wel toevallig ander pensioen fonds geeft aan meer uit te kunnen keren en gelijk komt het rappalje uit den Haag met een opsplitsing om wederom een greep in de kas te kunnen doen en de gewone ambtenaren nog verder te korten . op de bonden hoef je ook niet te rekenen kijk maar naar het principe accoord van de gemeente ambtenaren wat 3,5 % is net 1% over 17 maanden de rest sigaar uit eigen doos en ABP verhoogt wederom de premie. Waarom wel staken bij politie om betere resultaten en niet bij de gemeentes denk dat de banen weer beginnen te lokken bij de politieke partijen zowel van links als bij de christelijke oplichters uit den Haag . iedereen moet dit cao accoord afwijzen en ze terug sturen naar de onderhandelings tafel . wij zijn de bonden en betalen hun salaris en pensioen ook die ons vertegenwoordigen bij de pensioenfondsen . en als ze niet luisteren massaal opzeggen dan kunnen ze meepraten met de andere mensen op de werk pleinen zonder werk waar ze ook niets voor gedaan hebben . wanneer worden jullie eindelijk nu eens wakker in overheids en gemeentelijke diensten en bij de bonden . Beter rechtop leven dan sterven op je knieën want we stevenen op het laatste af .
 • J.C. van Merode (gepensioneerd Justitie ambtenaar) 3 februari 2016, 12:32 Tot op dit moment komt er nog substantieel meer geld binnen in de pensioenpot dat er uit gaat. Het oogmerk van de pensioenfondsen en de regering kan niet anders zijn dat aan het eind van deze rit heel veel geld over te houden. De babyboom duurde van 1946 tot 1963. Daarna liep het aantal geboorten drastisch terug. Dit betekent dat na 2050 ook het aantal pensioenuitkeringen drastisch zal teruglopen. Als men nu een nieuw pensioenstelsel opzet voor hen die na 2050 met pensioen gaan, is er nu voldoende geld beschikbaar om alles wat de komende 15 jaar met pensioen gaat van een goed pensioen te voorzien. Men heeft nu dus de mogelijkheid om 40 jaar te sparen voor hen die dan met pensioen gaan. en er blijft in de huidige pensioenpot nog meer dan voldoende geld over om straks bij te storten in de nu nieuw te vormen pensioenregeling voor de toekomst. De regering en de pensioenfondsen doen het voorkomen alsof er voor toekomstige generaties niets meer over zal zijn als men nu gewoon de pensioenen uitkeert waar de huidige gepensioneerden hun hele leven voor gespaard hebben en waar zij dus recht op hebben. We moeten niet de aanvaarden dat er nu gekort moet worden om straks nog mensen een pensioen te kunnen geven, want die drogreden is gemakkelijk door te prikken. De regering zal blij zijn want dan kan men over 40 jaar wederom een grote greep uit de overvolle pensioenpot doen, zoals zij ook in de jaren 70 gedaan heeft.
 • Rekenaar (medewerker) 3 februari 2016, 10:47 Ik heb het al eerder in een reactie in BB Carrière geschreven: De aard en de hoeveelheid reacties op berichten die over het pensioenbeleid gaan, maken één ding duidelijk. De huidige ontwikkelingen zijn een doorn in het hart én de portemonnee van een toenemend aantal werkenden én gepensioneerden. Jammer genoeg blijkt uit de afzonderlijke reacties ook steeds meer dat de verschillende groepen die zich getroffen voelen, de schuld ergens anders neerleggen dan bij de echte verantwoordelijken, waaronder DNB, regering, SER en pensioenfondsen zelf. En dat ondermijnt de solidariteit en de positie van de getroffenen zelf. Ik wil in dit verband verwijzen naar het prima leesbare informatieve essay over pensioen van emeritus hoogleraar Van Praag in BB van
  15-1-2016.
  Nu het oproer kraait lijkt het me verstandig om niet te bakkeleien over wie nu de minste/meeste pensioenafdracht heeft betaald in zijn/haar werkzame leven en wie daar het minst/meest van profiteert maar om de kritische geluiden te (laten) kanaliseren door mensen met kennis, macht en invloed en gezamenlijk ten strijde te trekken. Jammer genoeg hebben de meeste vakbonden hun ware gezicht al laten zien in de pensioenkwestie dus daar moeten we het ook al niet van hebben.
  Ik ontbeer dat alles maar mensen als Van Praag duidelijk niet. Zou het niet mooi zijn om een "tegenpartij" op te richten die aan de slag gaat met de leugens en een positie gaat verwerven op die plaatsen die er werkelijk toe doen. Ik ben bereid lid van zo'n club te worden en er jaarlijks ook nog voor te betalen. Wie volgt?
 • A. Willemsen 3 februari 2016, 10:43 Laten we vooral lekker op VVD en Pvda blijven stemmen eerstvolgende keer. Mijn stem krijgen ze al jaren niet meer en in de toekomst NOOIT meer. De dictatoriale trekjes van dit kabinet hebben mijn vertrouwen voorgoed weggevaagd. Er gaan mensen voor minder de bajes in.
 • Alfred Lohman (secretaris LGB Senioren CNV Connectief) 3 februari 2016, 10:26 Het moet in Den Haag niet gekker worden. Omdat men aan werkgeverskant niet samen kan werken, moeten de deelnemers hiervan de dupe worden. Feiten zijn dat steeds meer kleine pensioenfondsen besluiten om door middel van collectieve waardeoverdracht op te gaan in grotere fondsen. Dat brengt minder kosten met zich mee en verbeterd de opgebouwde rechten aanzienlijk. En wat doet de overheid? Het ABP in kleinere pensioenfondsen opsplitsen. Laten de heren politici dat maar met hun eigen rechten doen. Maar ga niet aan de rechten van ambtenaren zitten sleutelen.
 • l.a.m. aarden (geïnteresseerd volger) 3 februari 2016, 09:36 De geschiedenis herhaalt zich: Ien Dales is herrezen! Was het toen het vermogen van het ABP dat afgeroomd mocht worden om overheidstekorten te kunnen dekken, omdat de overheid als werkgever teveel premie zou hebben betaald. Een drogreden, omdat juist daardoor de buffer van het ABP niet meer toereikend was voor de groei van het aantal pensioengerechtigden. Nu wordt met de zg. wetenschappelijk onderbouwde smoes van het bestaan van (te) verschillende sectoren en cao-onderhandelingen wederom maar nu dodelijke ingreep gedaan. Zg. wetenschappelijk, omdat dit onderzoek met een vooropgesteld doel is uitgevoerd? Is Plasterk de reïncarnatie van Ien Dales?
 • Opmerker 3 februari 2016, 09:32 "Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze".
  1. Ik lees maar heel weinig (eigenlijk niet dus) de term "werknemer", dan wel een heldere omschrijving van die mens.
  2. De laatste regel van dit stukje (uit: Decentrale overheden.......) is boeiend. Nog steeds letterlijk boeiend, want ik zie liever een vrije keuze voor de werknemer om zijn voor pensioen bedoelde financiën ergens onder te brengen. In deze moderne tijd van transparantie, participatie, eigen verantwoordelijkheid et cetera aan mooie bewoordingen, loopt de mens/werknemer nog immer aan de overheidslei(d)band.
  3. In dit voorjaar is de studie afgerond? Dat klinkt, met inbegrip van eerder geventileerde ideeën, niet als een gedegen product.
  4. "Interdepartementaal beleidsonderzoek naar de doelmatigheid van pensioengelden in
  de collectieve sector". Dat is het rapport, waarin dan die lonende eenvoud. Ziehier eigenlijk ook de positie van het ABP.
  5. Helaas kan ik mijn ingelegde pensioengelden niet aan de solidariteitspot onttrekken (alhoewel mijn FPU gelden wel onder korting en voorwaarde in de algemene pot is gegaan. En dan nog niet gesproken over de geleende gelden uit de pot, destijds....
  6, Ik vrees met grote vreeze..........
 • Niels 3 februari 2016, 09:32 Eens met Sally. Maar dat zal wel niet gebeuren. Is namelijk verlies van werk in "onderhandelingsland"....
 • steven 3 februari 2016, 09:21 Misschien is het een idee om de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand evenwichtiger vorm te geven. Ook de samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen weer onder de werkgever brengen zal ook helpen. Ook de toename van werkervaringsplaatsen, stagiaires en andere goedkope vormen van het werk uitvoeren heeft negatief effect op de premie (geen bijdrage). Indien er geen verjonging plaats vindt is de premiesystematiek onhoudbaar
 • Henk Becks (vm hoofd Financien) 3 februari 2016, 09:18 Ik stel voor om de sinds begin 1990 bestaande overheidssectoren weer samen te voegen tot één overheidsorganisatie. Eén cao en één pensioenfonds. We hebben sinds 1990 geleerd, dat we niet beter worden van de sectorindeling; indeling, het heeft veel gekost.
 • Ton Sonneveldt 3 februari 2016, 09:16 Voor dit Kabinet dat de sociale zekerheid stelselmatig afbreekt - omdat PvdA en VVD sterke verdedigers zijn (geworden) van minder overheid en meer markt - zijn pensioenpremies en pensioenen alleen "kosten", die zoveel mogelijk moeten worden beheerst (= terug gedrongen). Zie het afbraakbeleid van staatssecretaris Klijnsma, waardoor indexatie (= aanpassing aan de stijgende kosten van levensonderhoud) voor het ABP al onmogelijk is gemaakt.
  Niet voor niets vindt Plasterk dat loononderhandelingen en pensioenpremie (= pensioenrechten) aan elkaar moeten worden gekoppeld. Het laatste CAO-akkoord is immers al grotendeels betaald door het verminderen van pensioenrechten en de PvdA-bewindslieden op dit dossier willen niet dat dat leidt tot hogere pensioenpremies, omdat pensioenen voor hen te bestijden kosten zijn en geen uitgesteld loon.
  Het opbreken van het ABP maakt het voor dit en een volgend anti sociale zekerheid Kabinet eenvoudiger om pesioenpremies te verlagen en pensioenrechten verder af te breken.
  Nu maar hopen dat het CNV niet door de pomp gaat en de bonden zich gemeenschappelijk tegen dit voorstel verzetten. In de Kamer heerst alleen het virus van kostenbeheersing (= afbraak zorg en sociale zekerheid) en daar komt geen enkele grote partij meer voor betaalde en opgebouwde pensioenrechten op.
 • Broadcaster (gemeenteambtenaat) 3 februari 2016, 08:50 In het kader van de verdeel- en heerspolitiek heeft het rijk dit eerder bij de vakbonden gedaan. Dat heeft slecht voor ons uitgepakt want die zijn daardoor een tandeloze tijger geworden.
 • Sally 3 februari 2016, 08:44 Ik zou het liever willen omdraaien: voeg de CAO-onderhandelingen van een aantal overheidssectoren samen (waar dat mogelijk is). Nu komt de gemeente-ambtenaar er iedere keer bekaaid vanaf. Bovendien mogen alle ambtenaren nu mee betalen aan de 'loonverhoging' uit de CAO van het Rijk, door verlaging van de pensioenpremies waarbij vooral de rijksambtenaren hiervoor wat terug zien in hun salaris...
 • A.Wiersma (gepensioneerd ambtenaar) 3 februari 2016, 08:34 Breek de macht en heers!

  Een pensioen per sector betekent meer kans op 'slijtage' in de Cao-onderhandelingen en geeft de overheid meer macht!

  De overheid toont zich meer en meer een crimineel dan een goede werkgever!.
 • HB 3 februari 2016, 07:46 Weer een waanzinnig idee van Plasterk.
  conclusie: ONGESCHIKT!! >> DUS WEG ERMEE
 • Paul (consulent verhaal) 3 februari 2016, 07:27 Opsplitsing ABP???? Hoe dan wel, naar de 8 overheidssectoren, c.q. 8 CAO onderhandelingstafels??
  Of is het al de inleidende slag om de ABP miljarden (greep in de kas).
  Opsplitsing betekent verzwakking van de financiële positie van het ABP. Slechte zaak dus.
  Niet aan beginnen.
  Overigens komt dit bericht na de meldingen gisteren dat de PFZW voorman pleit voor een andere rekenmethode voor de dekkingsgraad en indexering van de pensioenen (ER ZIJN GEEN TEKORTEN, MAAR GROTE WINSTEN).!!!
 • Criticus (Ambtenaar) 2 februari 2016, 19:41 Verdeel en heers!

  Een pensioen per sector betekent meer kans op 'slijtage' in de Cao-onderhandelingen. Een pijnlijk punt waar onze rechtspositie t.a.v. een redelijk salaris en een redelijke pensioen al behoorlijk aan onderhevig is.

  De overheid toont zich meer en meer als een boef dan een sociaal ingestelde werkgever!.