Share
Terug naar overzicht
‘Inschattingsfout’ oorzaak overschot Wmo
Thumbnail

Het Wmo-overschot van zo’n 1,7 miljoen euro van de gemeente Teylingen is vooral te wijten aan een te ruime inschatting van het aantal cliënten waarvoor de gemeente verantwoordelijk zou worden. Van zorgmijding door (te) hoge eigen bijdrage is vrijwel geen sprake.


Onbekendheid

Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente naar het Wmo-overschot over 2015 heeft laten uitvoeren. Uit het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF), komt ook naar voren dat veel mensen niet wisten voor welke vorm van ondersteuning ze een indicatie hadden. ‘Dit speelde met name bij hulp bij het huishouden en ondersteuning in de vorm van vervoer’, aldus de gemeente. De onbekendheid met de aanvraagprocedure heeft eveneens tot onderuitputting van het budget geleid. Communicatie hierover krijgt de komende jaren ‘topporioriteit’, laat Teylingen weten; vooral communicatie op maat.

 

Late overdracht

De inschattingsfout is het gevolg van de late overdracht van gegevens van rijk naar gemeenten, stelt Teylingen. In die overdrachtsbestanden van eind 2014 zaten veel cliënten met indicaties die uiteindelijk in 2015 geen hulp of ondersteuning via de Wmo ontvingen. Deels omdat deze mensen uiteindelijk zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) kregen, maar ook omdat sommigen een andere (goedkopere) vorm van zorg kregen dan waarvoor zij waren geïndiceerd. In de begroting 2015 werd wel met de komst van al deze mensen en hun indicaties rekening gehouden.

 

Onverzilverd

Net als veel andere gemeenten prijkt in Teylingen op de gemeentelijke begroting over 2015 een fors overschot. De gemeente wilde weten wat hiervan de oorzaak was. Het onderzoek is gebaseerd op een kwantitatieve analyse van bestanden met gegevens over het gebruik van hulp en ondersteuning via de Wmo en enquêtes onder alle inwoners van de gemeente. Eerder deed de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (ISD Bollenstreek) onderzoek naar het overschot, dat voor de vijf gemeenten samen 5,5 miljoen euro bedraagt. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat veel mensen hun toegekende zorg (indicatie) niet verzilveren; de eigen bijdrage leidt nauwelijks tot afhakers. Dat onderzoek werd door APE Public Economics uitgevoerd en vooral gericht op diegenen die hun indicatie niet (helemaal) verzilverden. 

 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
  • H. Wiersma (gepens.) 31 oktober 2016, 18:51 Alles draait om het leveren van maatwerk en het leveren van kwalitatief goede zorg aan zorgvragers. Bovendien dienen ALLE UITVOERINGSKOSTEN aan het budget te worden toegerekend, dus ook personeelskosten. Als aan alle voorwaarden is voldaan en er vervolgens geld overblijft dan is er door de desbetreffende gemeenten uitstekend werk geleverd, ook als ze weten over te houden van door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Het doel is immers het zo efficiënt mogelijk van kwalitatief goede zorg. Overigens is een beoordeling van overblijvende budgetten pas goed mogelijk over een periode van ca. drie jaar.
  • Magdalena Magala (Jurist en projectleider onderzoek naar overschot Wmo-budget gemeente Teylingen) 31 oktober 2016, 11:46 Het overschot van € 1,7 miljoen is toegevoegd aan de buffer sociaal domein. Deze buffer mag, zoals is afgesproken met de gemeenteraad, tot en met 2017 gebruikt worden om eventuele tekorten binnen het sociaal domein uit te kunnen betalen. Daarnaast worden er diverse (nieuwe) initiatieven binnen het sociaal domein, zoals het nieuw beschut werken en maatregelen rond de overgang van zorg van 18 min naar 18 plus, uit deze buffer betaald.
  • Jan Goesten 29 oktober 2016, 07:42 Wat doen de gemeentes met het Wmo geld dat ze overhouden?