Share
Terug naar overzicht
‘Impasseplan’ voor bestuurscrisis Sittard-Geleen
Thumbnail

Vier partijen uit de gemeenteraad van Sittard-Geleen nemen het voortouw om de bestuurscrisis in de gemeente te doorbreken. Het initiatief kwam van coalitiepartij GroenLinks. Coalitiepartij PvdA en oppositiepartijen PVV en D66 sloten zich daarbij aan. Het klinkt nog voorzichtig: ze gaan gesprekken voeren met ‘basispartijen’ GOB en CDA om te kijken naar mogelijke vormen van een nieuwe coalitie.


Apolitieke actie
‘Zie deze actie als een apolitieke actie om de impasse te doorbreken vanuit twee partijen uit de oppositie en twee partijen uit de coalitie die willen komen tot een doorbraak’, vat Marco Schipper, GroenLinks-raadslid en vicevoorzitter van de gemeenteraad, het samen in zijn voordracht. Naar aanleiding daarvan is besloten de vier partijen het mandaat te geven om afzonderlijke gesprekken aan te gaan met GOB en CDA. Daaruit moet een eerste advies aan de fractievoorzitters voortvloeien.

Unanieme steun
Het is de uitkomst van een besloten raadsvergadering op maandagavond, waartoe burgemeester Sjraar Cox vorige week had opgeroepen, nadat het CDA het advies van twee informateurs in de wind had geslagen. ‘Niet aanvaardbaar’, vond Cox, waarop de verschillende partijen met elkaar in gesprek gingen en tot bovenstaand vergelijk kwamen. Volgens Schipper was de sfeer goed en de vragen die terugkwamen inhoudelijk van aard. Er is dan ook unanieme steun voor het uitgewerkte voorstel van de vier partijen.

Twee mogelijke adviezen
Er zijn twee mogelijke adviezen, aldus Schipper. Als er een opening komt tot samenwerking tussen CDA en GOB trekken de vier gesprekspartners zich terug en is het aan de fractievoorzitters om te bepalen hoe het verdere traject eruit ziet. ‘U moet dan denken aan het aanstellen van één of twee (in)formateurs.’ Als de patstelling aanhoudt neemt de commissie de vrijheid om een drietal scenario’s van mogelijke coalitievorming te benoemen en uit te werken. Het voorstel van de oppositie voor een zoegenoemd vijfwethoudersplan is een van de opties, maar er zijn ook andere varianten denkbaar.

Brug slaan
In de formele opdrachtverstrekking staat dat de raadsfracties de vier partijen (graag) de opdracht geven een brede coalitie te verkennen, enerzijds om toekomstige besluitvorming en de uitvoering van het mede in het al bestaande coalitieakkoord vormgegeven beleid te borgen, anderzijds om een brug te slaan tussen fracties of de verhoudingen te verbeteren. In feite voeren de vier partijen zo de opdracht van de vorige informateurs uit: het proberen bij elkaar te brengen van de twee partijen en gevoelens jegens personen niet leidend te laten zijn.

Cox 'enthousiast'
Over anderhalve week moeten in een tussentijds adviesrapport (geen eindadvies) grote contouren voor mogelijke coalitievorming komen te staan en suggesties voor mogelijke collegevorming. ‘Wij zijn stellig van mening dat dit ook zonder ingehuurde adviseurs kan worden uitgebracht, mede gezien de nijpende financiële situatie van onze gemeente.’ In een korte reactie laat burgemeester Cox weten enthousiast te zijn over het plan van aanpak, vooral ook omdat het gedragen wordt door de raad. ‘Het is nu aan de fracties om de vier partijen niet in de kou laten staan.’

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld