Share
Terug naar overzicht
Groot onderzoek bodemdaling moet overheden helpen
Thumbnail

Een breed wetenschappelijk onderzoek naar bodemdaling moet overheden, burgers en bedrijven  meer informatie geven hoe ze moeten omgaan met bodemdaling. Een breed consortium van universiteiten wil verschillende wetenschappelijke disciplines samenbrengen om het onderzoek naar fundamentele oorzaken van bodemdaling te combineren met de gevolgen van beleidsbeslissingen. Voor het onderzoek is 5 miljoen euro uitgetrokken.


Oorzaken

Bodemdaling is de laatste jaren weer op de agenda gezet, maar de oorzaken van zakkende grond kan nogal verschillen. Verdroging van veengronden, maar ook het onttrekken van grondwater, delfstoffen, en de langere droge periodes door klimaatverandering kan allemaal een rol spelen. Bovendien verschilt het per plaats, net als de beste aanpak om bodemdaling tegen te gaan.

 

Gegevens

Daarom is het van belang om eerst de oorzaken uit te splitsen, zegt initiatiefnemer en fysisch geograaf Esther Stouthamer. ‘Om dat allemaal te kunnen bereiken willen we allereerst kunnen beschikken over nauwkeuriger gegevens.’ Met die gegevens willen de wetenschappers bepalen hoe snel de Nederlandse bodem zakt. ‘Door bodemdalingsmetingen met satellieten te combineren met grondmetingen op proefvelden en met 3D-kaarten van de opbouw van de ondergrond, kunnen we met computermodellen voor het hele land de oorzaken voor bodemdaling analyseren. Dat is nodig om per locatie uit te splitsen wat de precieze oorzaken zijn, en welke combinaties nu tot snelle en langdurige bodemdaling leiden.’

 

Kosten

Met die modellen kunnen ook voorspellingen van bodemdaling worden gemaakt en wat dat gaat kosten ‘Dit doen we voor meerdere toekomstscenario’s, met en zonder veranderingen in landgebruik en waterbeheer. Dit vormt een basis voor nieuw te vormen beleid, en voor het bedenken van nieuwe oplossingen om er als maatschappij mee om te gaan.’ De Universiteit Utrecht leidt het onderzoek, en werkt samen met TU Delft en Wageningen University. Ook kennisinstituten als Deltares, TNO en Wageningen Research doen mee met het onderzoek.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (4)
  • tjaart vos (sr adviseur) 17 juni 2019, 08:30 NL.kan dmv praktijkpilots ervaringen opdoen met een slimme RO systeemshift incl schokbestendig drijvend wonen en infra.
  • Marquis de Canteclair (Civ em.) 14 juni 2019, 16:14 Enige hulp van Stiboka alsmede Bolderman en Dwars' Grondmechanica duiden soms nuttige paden. Ook schrifturen van ene A.A.A.Berting effenen de paden. Het lijkt alsof we naast het rekenen alles vergeten zijn wat er reeds uitgedacht is en was..
  • p 14 juni 2019, 15:20 Ik had liever een besluit wie de schade betaalt en wanneer...
  • Toine Goossens 14 juni 2019, 13:34 Een onafhankelijk onderzoek, eindelijk.

    Groningen zal schrikken van de resultaten. In een deel van Groningen verzakken gebouwen door de gaswinning. In een ander deel verzakken gebouwen door zoutwinning.

    De provincie Groningen en de betrokken Groningse gemeentes hebben 'aangetoond' dat de gebouwschade in het zoutwinningsgebied niet het gevolg is van die diepe winning. Terwijl zij stellen dat dat in het gasgebied wel het geval is.

    Ik verwacht dat de Groningse bestuurders ongenadig door de mand zullen vallen.