Share
Terug naar overzicht
Geen zonnepanelen op landbouwgrond
Thumbnail

Veel provincies ontzien waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden bij de locatiekeuze voor zonne-energie. Noord-Holland gaat een speciale zonne-aanjager aanstellen. Dat blijkt uit de coalitie-akkoorden van de twaalf provincies.


Zonneladder

Bij de keuze voor zonnepanelen hanteren diverse provincies een zogeheten zonneladder, die een voorkeursvolgorde voor het plaatsen van zonnepanelen aangeeft. De eerste voorkeur gaat daarbij uit naar het plaatsen van zonnepanelen op daken en als allerlaatste optie komt waardevolle landbouwgrond in het vizier. Zo zijn - of gaan - onder meer Zuid-Holland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Gelderland en Limburg met een zonneladder aan de slag.  

 

Ruimtelijke kwaliteit

‘We zijn positief over zonne-energie op daken en in bebouwd gebied. We willen een striktere toepassing van de huidige zonneladder om de ruimtelijke kwaliteit en onze agrarische gronden te beschermen. Dit verankeren wij in de Omgevingsvisie’, schrijft de Overijsselse coalitie. ‘We willen actief gebruik van zonnedaken bevorderen conform de zonneladder en hier een instrument voor ontwikkelen. Indien gewenst worden daken collectief ontwikkeld om zo ontwikkel- en netbeheerkosten te besparen’, schrijft de Friese coalitie. Zuid-Holland stimuleert vooral de opwekking van elektriciteit via zonnepanelen op daken.  

 

Natuurlijke inpassing

Gelderland zegt alle mogelijkheden te benutten om zonne-energie op te wekken. ‘Op daken van woningcomplexen, schoolgebouwen, sportcomplexen, overheidsgebouwen, bedrijfspanden en geïntegreerd in geluidswallen.’ Zonneparken in het buitengebied zijn ook mogelijk, maar alleen als alle andere mogelijkheden zijn benut. ‘Natuurlijke inpassing in het landschap is een basisvoorwaarde.’ De provincie bekijkt hoe zij kan bijdragen aan de omvorming van asbest daken naar zonnedaken, bij zowel agrarische bedrijven als particulieren.

 

Slimme functiecombinaties

Ook Noord-Holland schrijft ‘waardevolle landbouwgrond en natuurgebieden’ te ontzien, al wordt de zonneladder niet in het coalitieakkoord genoemd. In Flevoland evenmin, maar de coalitie heeft afgesproken dat opwekking van zonne-energie binnen de bebouwde omgeving, in restgebieden en langs (water-)wegen boven opwekking op ‘kostbare landbouwgrond’ gaat. Drenthe zet in om ‘maximale benutting van zonnepanelen’ en stimuleert dit. Er wordt naar ‘slimme functiecombinaties’ gekeken. ‘Daarbij denkt de provincie aan zonnepanelen op industrieterreinen, stortplaatsen of in een waterbergingsgebied.’ Groningen stimuleert het opwekken van zonne-energie op daken voor particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken. ‘Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van voorfinanciering.’

 

Stimuleren en faciliteren

Brabant en Utrecht besteden in hun programma’s voor de komende vier jaar nauwelijks aandacht aan zonne-energie. Brabant schrijft een ‘stimulerende en faciliterende rol’ te willen spelen als de landbouw wil bijdrage aan zonne-energie. Ook brengt ze kennis in om ‘zorgvuldige keuzes’ te kunnen maken als er naar locaties wordt gezocht voor zonnepanelen. Utrecht noemt zonnepanelen alleen in combinatie met het verwijderen van asbestdaken.

 

Zonne-aanjager

De Noord-Hollandse gaat een zonne-aanjager aanstellen. Die moet helpen om kansen voor het opwekken van zonne-energie in kaart te brengen, aan te jagen en knelpunten op te lossen als het gaat om zonne-energie. De provincie gaat ook onderzoeken of zonneakkers in de Schipholregio een adequaat middel zijn tegen ganzenoverlast.

 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (6)
 • Opmerker (orig) 28 augustus 2019, 11:41 Op (platte) daken van woongebouwen? Gaan we de stadstuinbouw nu plotseling afschieten? Of kan worden gecombineerd?
 • Peter 27 augustus 2019, 16:02 Gek dan toch dat je in werkelijkheid de zonneparken uit de grond ziet schieten (ondernemers) en de aanleg op daken mondjes maat door bewoners ziet gebeuren.

  Wie betaalt voor de aanpassingen aan het net?

  Zijn zonnepanelen eigenlijk duurzaam? Ze wekken groen energie op, maar hoe zit het met de andere duurzaamheidsaspecten en de 'circulariteit' (recyclebaar/herbruikbaar).

  Ook leuk is de weilanden volgooien met zonnepanelen en dan de daken groen maken...
 • Marquis de Canteclair (Civ em.) 27 augustus 2019, 10:34 Misschien is montage op die vogelvretende verschrikkelijke windmolens ook mogelijk. Voordeel: ze draaien met alle winden mee, stroom door hetzelfde kabeltje en nauwelijks zicht op die lelijke erupties van pseudotechniek.
 • Fotosynthese 27 augustus 2019, 09:57 Fotosynthese.
 • anand (adviseur) 27 augustus 2019, 09:44 Zoveel mogelijk weghouden van landbouwgronden.
  Er zijn nu allerlei cowboys actief die onze schaarse ruimte volplempen met deze lelijke panelen.
  Er zijn daken genoeg.
 • Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) 27 augustus 2019, 08:40 Men kan m.i. veel beter zoveel mogelijk zonnepanelen aanleggen op hoogbouwflats en eengezinswoningen, zodat de relatief weinige weidegrond behouden blijft voor veelteelt en akkerbouw voor de eigen voedselvoorziening en men op dat punt niet afhankelijk wordt van het buitenland in ons overvolle landje.