Share
Terug naar overzicht
G32: Alle gemeenten moeten meer geld krijgen
Thumbnail

Het kabinet moet alle gemeenten meer geld geven. Daartoe moet het gemeentefonds worden verruimd. Het schrappen van de zogeheten opschalingskorting van een miljard euro zou een ‘geweldige eerste stap’ zijn. De G32 verzet zich tegen het weghalen van geld bij grote gemeenten om dit te herverdelen onder de kleine, maar heeft er uiteindelijk begrip voor dat het kabinet een gedeeltelijke herverdeling doorvoert. 


Grote risico’s

Dat stelt Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van het G32 Stedennetwerk in een reactie op het verzet van kleine gemeenten tegen het recente kabinetsbesluit tegen de (minder omvangrijke) herverdeling van het gemeentefonds. De kleine gemeenten zijn boos dat minister Blok van Binnenlandse Zaken onlangs heeft besloten dat grote gemeenten maar 43 miljoen in plaats van 129 miljoen euro vanuit het gemeentefonds moeten afstaan. Die 43 miljoen wordt herverdeeld onder met name kleine gemeenten met relatief veel buitengebied. ‘Wij begrijpen dat gemeenten met een groter buitengebied worden geconfronteerd met een kostenstijging, maar alle gemeenten, groot en klein, worden met grote risico’s, kortingen en tekorten geconfronteerd’, aldus Crone.


Onvolledige onderbouwing

Daarnaast doen kleinere gemeenten, het rijk, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen steeds vaker een beroep op grote gemeenten om de leiding te nemen bij regionaal economische ontwikkelingen. De rekenmodellen waarop de herverdeling is gebaseerd, zijn bovendien niet volledig onderbouwd. Grote gemeenten hebben, net zoals de kleinere, het geld hard nodig, wil Crone maar zeggen. ‘Wat er bij de een bijkomt, gaat er bij de ander af.’


Lobby

Daar wil de G32 een einde aan maken. ‘Het kabinet moet voldoende geld vrijmaken voor alle gemeenten, om de groeiende taken naar behoren te kunnen uitvoeren’, aldus Crone. Het gemeentefonds moet groeien. Volgens Crone is de kans reëel dat de oproep wordt gehonoreerd, gezien de verbeterde economische situatie in Nederland sinds het aantreden van dit kabinet. ‘Je mag verwachten dat die opschalingskorting van tafel gaat. Er zijn geen argumenten om het niet te doen.’ Die opschalingskorting is deze kabinetsperiode ingevoerd, omdat het kabinet streefde naar de vorming van 100.000-gemeenten. Die grootschalige herindelingseis is van tafel, maar de ingeboekte korting op het gemeentefonds van een miljard niet.

 

Na het zomerreces gaat het stedennetwerk in Den Haag lobbyen voor verruiming van het gemeentefonds. Ook bij de komende verkiezingen zal daarvoor worden bepleit.

 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
  • Jort 21 juli 2016, 12:26 De overheid moet controleren waar het geld naar toe gaat alvorens in het wilde weg nog meer te geven.
  • F. Scheerder (controller) 21 juli 2016, 11:24 Het pleidooi om de opschalingskorting van tafel te krijgen lijkt me steekhoudend, nu het Rijk het idee (standpunt) heeft laten vallen dat er 100.000+ gemeenten moeten worden gevormd. Dat neemt niet weg, dat de kleinere plattelandsgemeenten met een verhoudingsgewijs groot buitengebied met het voorstel van de waarnemend minister van BZK, niet krijgen waarop ze recht hebben. Bij het groot onderhoud Gemeentefonds zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd. Het is niet fair om de spelregels tijdens het spel (groot onderhoud) te wijzigen, omdat de uitkomsten voor met name de grote (verstedelijkte) gemeenten minder gunstig zijn.
  • H. Wiersma (gepens.) 21 juli 2016, 08:25 De gemeenten (en politiek) kunnen beter eerst eens leren verstandig met hun financiĆ«le middelen om te gaan.