Share
Terug naar overzicht
Flevoland en gemeenten voelen niets voor Eemvallei
Thumbnail

De provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Zeewolde wijzen de plannen voor Eemvallei Stad af. Eerder deze week kwam in het nieuws dat een drietal projectontwikkelaars en een woningcorporatie in het zuiden van Flevoland een duurzame stad met vijftigduizend woningen willen bouwen.


Lage dichtheid

Volgens Flevoland past het plan niet in de in 2013 vastgestelde provinciale structuurvisie. Daarin werd destijds gekozen voor nieuwe uitbreidingswijken met hoge dichtheid aan de westzijde van Almere (Pampus) en voor lage dichtheden aan woningen aan de oostzijde van de stad richting Zeewolde. Zo moet een geleidelijke overgang tussen de stad en het landelijke gebied worden gecreëerd.

Draagvlak

In de structuurvisie zijn aan de oostzijde van Almere niet meer dan tienduizend woningen in de wijk Oosterwold voorzien, een vijfde van wat de ontwikkelaars in Eemvallei Stad willen bouwen. Volgens woordvoerder Michelle Molema van de provincie is het geen optie de structuurvisie aan te passen, ook niet gegeven de grote nationale bouwopgave van dit moment. ‘Er liggen in de provincie al concrete plannen voor meer dan 100.000 woningen. Die kunnen we realiseren zonder te tornen aan de structuurvisie. Het draagvlak is voor ons een belangrijke voorwaarde.’


Snel ontwikkeld

De projectontwikkelaars AM, Amvest en Heijmans stellen dat Eemvallei snel zou kunnen worden ontwikkeld, omdat de grond grotendeels in handen is van het rijk en marktpartijen. Ook zou, ondanks de bouw van 50.000 huizen, nog steeds 60 procent van het gebied beschikbaar blijven voor natuur en (stads)landbouw. Verder zou Eemvallei Stad energie kunnen opwekken voor nog eens 40.000 woningen extra.

 

Meer geld
Gedeputeerde Jan de Reus (ruimtelijke ontwikkeling, VVD) gaf tegenover Omroep Flevoland al aan Eemvallei Stad vooral te zien als een plan van de projectontwikkelaars om via een hogere woningdichtheid meer geld uit hun grond te slaan. Volgens woordvoerder Molema worden de drie ontwikkelaars van harte uitgenodigd om gesprekken te voeren over nieuwe plannen. Maar dan binnen de contouren van de structuurvisie, zoals bij Pampus (Almere) of de Warande (Lelystad).

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld