Share
Terug naar overzicht
Bloemendaal wil strengere eisen bij informatieverzoeken
Thumbnail

Het Bloemendaalse gemeentebestuur wil informatieverzoeken van de gemeenteraad niet langer honoreren als die onvoldoende gemotiveerd zijn, inbreuk maken op de privacy van derden, onderwerp zijn van juridische procedures, of de schijn van belangenverstrengeling hebben.


Openbaar belang

Daarvoor wil het college gebruik maken van Artikel 169 (derde lid) van de Gemeentewet, dat luidt dat het gemeentebestuur de raad mondeling of schriftelijk gevraagde inlichtingen dient te geven, ‘tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang.’

 

‘Raad buitengesloten’

De tweekoppige fractie van lokale partij Hart voor Bloemendaal maakt zich boos over het collegevoorstel. Fractievoorzitter Marielys Roos spreekt van het buitensluiten van de gemeenteraad. ‘Als wij een dossier willen inzien, heeft het college een vrijbrief om dat te weigeren als dit voorstel wordt aangenomen. Er dreigt willekeur’, aldus Roos. ‘Onlangs werd een inlichtingenverzoek van mijn fractiegenoot Rob Slewe over het landgoed Elswout geweigerd omdat hij daarbij een zakelijk belang zou hebben, maar dat is helemaal niet het geval.’ Volgens Roos levert het voorstel, als het wordt aangenomen, een reëel risico op dat de raad niet meer wordt ingelicht. ‘Bij weigering is er dan ook geen beroepsmogelijkheid’, aldus Roos. ‘Er is dan alleen nog de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar die is daarvoor niet bedoeld. Als het zo moet raakt het hele ambtelijk apparaat versjteerd.’

  

Ongemakkelijk

‘Het college beseft terdege dat informatieverstrekking aan de raad een fundamenteel recht is van het democratisch bestel’, aldus het gemeentebestuur in eens schriftelijke reactie. ‘Het college voelt zich tegelijkertijd ongemakkelijk bij sommige informatieverzoeken van raadsleden, omdat er een verband is met het belang van betrokkenen (schijn van belangenverstrengeling). We willen daarom bewust een openbare discussie uitlokken met alle raadsleden, waarbij het laatste woord aan de raad is.’

 

Stoorzenders

John Bijl, directeur van het Perikles-instituut en deskundige op het gebied van gemeentepolitiek, benadrukt dat het collegevoorstel ‘niet zonder voorgeschiedenis’ is. ‘Bloemendaal is laatste jaren een goed voorbeeld van gemeente met een lastige bestuurscultuur, om het eufemistisch te zeggen. Dat ligt voor een belangrijk deel aan een slepend conflict tussen de gemeente en Rob Slewe, en aan Marielys Roos, tegen wie een strafzaak loopt. Oud-burgemeester Bernt Schneiders omschreef hen als de stoorzenders van de Bloemendaalse politiek.’

 

Superonhandig

Het voorstel heeft volgens Bijl te maken met het recente aantreden van Slewe als raadslid. ‘Slewe heeft al jaren een conflict met de gemeente omtrent het landgoed waarover hij informatie heeft opgevraagd, een goed voorbeeld van een dossier zonder winnaars. Om als kersvers raadslid met zo’n verleden meteen informatie op te vragen over een dossier waarbij je privé betrokken bent, is – laten we zeggen – superonhandig. Slewe maakt het zichzelf als raadslid er in ieder geval erg ongemakkelijk mee.’

 

College slaat door

‘Anderzijds slaat het college met dit voorstel volledig door’, aldus Bijl. ‘Het bestuur maakt eigenlijk dezelfde fout als Hart voor Bloemendaal. Beide partijen veralgemeniseren iets dat alleen tussen hen speelt. Ik moet Hart voor Bloemendaal er wel gelijk in geven dat er inderdaad willekeur dreigt als dit voorstel wordt aangenomen. In feite wil het college niet telkens de vragen van díé fractie moeten beantwoorden, maar om dat niet openlijk te doen komen ze nu met een algemeen voorstel.’

 

Moreel kompas

Bijl kan zich één voorbeeld herinneren van een weigering om vragen van raadslid in het bijzonder te beantwoorden. ‘Toenmalig burgemeester Deetman van Den Haag weigerde in 2002 om nog langer vragen van raadslid Michel Dufresne te beantwoorden toen hij er op een dag maar liefst vijfentachtig had gesteld. Dat lag ook nog eens dicht bij het gemiddelde aantal vragen dat Dufresne dagelijks stelde.’ Volgens Bijl laat de Bloemendaalse casus vooral zien hoe moeilijk het kan zijn voor een raadslid om zijn of haar rol als inwoner en als raadslid uit elkaar te houden. ‘Raadsleden moeten bij uitstek in zaken waarbij ze als inwoner betrokken zijn hun moreel kompas gebruiken. Het is hun verantwoordelijkheid om te werken in het algemeen belang.’

 

 

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (3)
 • rob slewe (raadslid) 25 juni 2018, 19:30 een opmerking nog
  Over belangenverstrengeling gesproken :
  Het college, een aantal oud bestuurders van de gemeente Bloemendaal hebben er m.i. zelf groot belang bij inzage te weigeren, dossiers geheim te verklaren en onder de mat te vegen om zodoende vergaand onbehoorlijk bestuur te verhullen.
 • rob Slewe (raadslid) 25 juni 2018, 19:21 Dag John, Jammer dat U niet even contact opgenomen heeft. Als Raadslid wordt mij ook inzage geweigerd inzake dossiers die niets te maken hebben met Elswoutshoek. Daarnaast loopt er alleen de zaak zwartmakerij Meindert Fennema waar ik in 2015 als burger een Wob verzoek voor heb ingediend. Bernt Schneiders verklaarde in 2016 na een Hoffman bedrijfsrecherche onderzoek dat hij geen stukken van Fennema had kunnen vinden en bood toen 25000 euro op voorwaarde dat ik diezelfde Wob zaak zou intrekken. Tijdens de strafzaak tegen Roos, begin dit jaar, bleken er nog tientallen stukken te zijn die bevestigen dat er samengewerkt is inzake de zwartmakerij. Daar zit ook de crux van de zaak.
  Als raadslid heb ik nog geen enkel dossier kunnen inzien en worden sommige artikel 40 vragen genegeerd.
  Elswoutshoek is echt niet het enige dossier in Bloemendaal waar onbehoorlijk bestuur heeft plaatsgevonden. Heeft U vragen, laat het mij weten. Altijd bereid tot het verstrekken van informatie.
  hieronder het persbericht van Hart voor Bloemendaal
 • M Roos (raadslid en fractievoorzitter Hart voor Bloemendaal) 25 juni 2018, 19:20 Er staat helaas een fout in dit artikel. De gevraagde informatie heeft helemaal niets met Elswoutshoek te maken. De brief van het college evenmin. Het betreft hier een algemene beleidslijn die los staat van onze fractie. De heer Slewe krijgt geen inzage in een dossier Park Brederode, noch in een dossier dat betrekking heeft op het landgoed Elswout. De heer Slewe woont daar niet, heeft geen zakelijk belang, heeft daar helemaal niets mee te maken. Toch mag hij deze dossiers niet inzien en wordt informatie hem geweigerd. Dat is in strijd met de wet en het stelsel van de wet en tevens in strijd met de Grondwet.