Share
Terug naar overzicht
Arubaanse Wob-regen treft Nederland
Thumbnail

Zeker vier Arubanen hebben Nederlandse overheidsorganisaties de afgelopen jaren bestookt met honderden Wob-verzoeken. Zij worden allemaal bijgestaan door dezelfde juridisch adviseur, Malcolm Lennox Hassell van Consultorio San Nicolas.


Veel ambtenaren vermoeden dat Hassell de man achter de Wob-verzoeken is en dat hij informatieverzoeken namens zijn cliënten indient. Hij zou uit zijn op dwangsommen en vergoeding van proces-, reis- en verblijfskosten. De juridisch adviseur wist bij zeker tientallen overheidsorganisaties geld los te krijgen, voornamelijk proceskostenvergoedingen. De Arubaanse Wob’ers zijn afkomstig uit San Nicolas, de tweede stad van het Caribische eiland.

Honderden Wob-verzoeken
Een van hen, John Bromet, diende via Hassell de afgelopen jaren Wob-verzoeken in bij alle circa 400 Nederlandse gemeenten, twaalf provincies en elf ministeries. De Arubaan wil onder meer van gemeenten weten hoeveel bezwaarschriften, ingebrekestellingen en klachten ze hebben ontvangen. Ook is Bromet benieuwd of zij de wettelijke rente over dwangsommen hebben uitbetaald. Bromet zegt een boek over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te willen schrijven. Volgens Hassell wil zijn cliënt daarin onder meer dieper ingaan op bekende notoire Wob’ers als Volker Quacken van Lemkens Juridisch Advies en J. van Gemert.

Een andere cliënt van Hassell wil informatie hebben over milieuvergunningen, de toepassing van de Wet Bibob, bijstandsgerechtigden en het prostitutiebeleid. Dat moet leiden tot ‘een bloemlezing over de Wob’, zegt Hassell. Hoewel de indiener van de Wob-verzoeken begin dit jaar om het leven kwam, zal zijn dochter volgens de juridisch adviseur het onderzoek voortzetten. Weer een andere cliënt van Hassell is bezig met een onderzoek naar (oud-) burgemeesters. Ook dat onderzoek moet tot een publicatie leiden, zegt de adviseur.

Forum VNG
Op een besloten forum van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten trekken ambtenaren van begin af aan (maart 2014) de intenties van Hassell en Bromet in twijfel. ‘Ik weet dat we voorzichtig moeten zijn met deze heren. Het is evident dat het deze lui alleen gaat om de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand’, schrijft een ambtenaar van de Friese gemeente Opsterland.

Margriet Renkema, juridisch medewerker bij de Groningse gemeenten Marum en Grootegast, laat in een toelichting weten: ‘Gelet op de vraagstelling van de verzoeken en de verdere werkwijze waren de verzoekers overduidelijk uit op hetzij het verbeuren van dwangsommen, hetzij proceskostenvergoedingen in bezwaar of beroep.’

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat ‘de activiteiten van deze heren’ bekend zijn bij het ministerie en de Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba. ‘Maar de bestuursorganen aan wie de Wob-verzoeken gericht zijn, zullen zelf moeten beoordelen of het om misbruik gaat. Als de rechter heeft bepaald dat er inderdaad sprake is van misbruik, kan het betreffende bestuursorgaan de gemaakte kosten terugeisen.’

Niets schelen
Afgelopen februari stelde de rechtbank in Limburg vier Limburgse gemeenten (Venray, Schinnen, Beesel en Peel en Maas) in het gelijk. Volgens de rechtbank heeft Hassell misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. Hij diende namens Bromet Wob-verzoeken in om ‘ten laste van de overheid geldsommen te incasseren’ en daarmee geeft de Arubaan blijk van ‘kwade trouw’. Het beroep van de Arubaan is dan ook ‘niet ontvankelijk’ verklaard.

Hassell is niet zo onder de indruk van de uitspraak van de Limburgse rechtbank. Liever wijst hij op de procedures die hij wel heeft gewonnen. ‘In ruim 80 procent van de gevallen zijn we in het gelijkgesteld.’ De juridisch adviseur wijst erop dat hij en zijn cliënten gewoon gebruik maken van wettelijke bevoegdheden. ‘Gemeenten beschuldigen iedereen van misbruik. Als ze ons de gevraagde informatie gewoon per post hadden gestuurd, was het boek van Bromet al klaar geweest. Maar het kan die ambtenaren niets schelen als er procedures gevoerd moeten worden, want ze worden zelf niet aansprakelijk gesteld.’ 

Doelwit misbruikers
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is al langer doelwit van misbruikers, ook uit het buitenland. Zij vragen grote hoeveelheden informatie op bij overheidsorganisaties en als die niet op tijd alle gegevens leveren of een Wob-verzoek buiten behandeling stellen, eisen de indieners een dwangsom of proberen zij een bewaarschrift een proceskostenvergoeding af te dwingen.


Verantwoording:
Binnenlands Bestuur heeft John Bromet meermaals om een interview gevraagd, maar na een aanvankelijke toezegging zag hij daar vanaf. De andere Arubaanse Wob’ers waren niet traceerbaar of reageerden niet op contactverzoeken. Hun juridisch adviseur, Malcolm Lennox Hassell, zegt dat zijn andere cliënten ‘geen publiciteit wensen’. Voor dit artikel heeft Binnenlands Bestuur een rondgang gemaakt langs tientallen gemeenten, provincies en ministeries en sprak met tal van ambtenaren. Een deel van hen wenst anoniem te blijven.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur van deze week (inlog)


Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (22)
 • ter Linde (directeur) 29 juli 2016, 16:32 Beste Sonja, ik ga ervan uit dat je niet uit ervaring spreekt als ik je reactie zo lees. Ten behoeve van diverse onderzoeken en juridische procedures tracht onze organisatie al jaren noodzakelijke informatie te verkrijgen van diverse overheden. Je bent van harte welkom om eens te komen inzien wat voor reacties wob-verzoeken opleveren. Dat loopt uiteen van totaal geen respons tot rechtstreekse woede van ambtenaren richting de wob-verzoeker. Er wordt in sommige gevallen zelfs gedreigd door ambtenaren maar op zijn minst is de medewerking afwezig. Ik vraag me vaak af wat er te verbergen is dat wob-verzoeken uitmonden in disputen of dwangsommen, die de burger geld kosten. Informatie delen is zeer moeizaam voor onze overheid en dat geeft te denken. Het gehele proces van non-compliance mond uiteindelijk uit in kosten en wantrouw. Ambtenaren moeten zich gaan realiseren dat ze in dienst werken van de wob-verzoeker en geld over de balk smijten van de belastingbetaler als ze niet tijdig de informatie verstrekken.Beste Sonja, het lijkt erop dat je ambtenaar bent, reageer pas als je tevens zicht hebt op de casus in kwestie waarbij 80% van de wob-verzoeken van de heer Hassell gewoon terecht blijken. Een verwijzing naar eventuele armoede in San Nicolas voegt in het geheel niets toe en lijkt een emotionele uitspatting.
 • Sonja 29 juli 2016, 13:32 Dit heeft niets met lakse werkhouding te maken van ambtenaren of dat bestuursorganen informatie verbergen en dat de overheid niet gecontroleerd wil worden. Dit heeft te maken met het feit dat Hassell en bromet vanuit Aruba een manier hebben gevonden om zoveel mogelijk te kunnen profiteren van Nederlandse overheid en daarmee de belastingbetaler. Vanuit Aruba vanuit het arme san Nicolas een achterstallige buurt een manier vinden om snel veel geld te verdienen het is hen jaren gelukt. Gelukkig heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state bij Hassell en bromet in 3 uitspraken gisteren misbruik van recht erkend en kunnen de gemeenten hier eindelijk iets met deze overwinning! Proceskostenvergoedingen worden niet uitgekeerd en het onderzoek van deze heren is fake blijkt uit deze uitspraak. Non vincit nisi veritas.
 • ter Linde (directeur) 28 juli 2016, 17:08 Dwangsommen en proceskostenvergoedingen komen slechts in beeld als de overheid niet binnen bepaalde periode reageert op verzoeken. En die periode is behoorlijk lang. Het werkelijke probleem hier is de wens van de overheid om niet gecontroleerd te worden en/of de lakse werkhouding van ambtenaren die het inderdaad allemaal niet zo serieus nemen, aangezien deze werken onder bescherming van hun functie. Hulde aan Hassell, gemeenten moeten zich ernstig schamen voor dit misbruik door hen van belastinggeld.
 • Nico (pensionado) 28 juli 2016, 13:41 Deze mensen zijn goed bezig. Veel gemeenten voldoen niet aan de archief wetgeving en de achterkamertjes puilen uit van ongeregistreerde deals die best eens boven water mogen komen. Dat hieraan tonnen kunnen worden verdient zegt genoeg over de gevoeligheid van de stukken. Ik hoop dat ze er inderdaad een boek van schrijven waar de ambtenaar en politiek wat van kan leren.
 • Sonja 27 juli 2016, 16:53 Hassell en bromet zijn oplichters en bestoken Nederlandse gemeenten al jaren met wob verzoeken. De Nederlandse belastingbetaler is hier de dupe van. Er wordt veel geld verspild doordat deze heren ervoor zorgen dat ambtenaren veel tijd in dit soort misbruik wob verzoeken moeten steken. Ook gaat Hassell namens zijn cliënten altijd in bezwaar wat er ook op een wob verzoek wordt beslist. Mensen die misbruik maken van de wob zijn uit op proceskostenvergoedingen die zij trachten op te strijken in de bezwaarfase en beroep bij de rechter. Het gaat hier om duizenden euro's en vermenigvuldig maar eens met het aantal gemeentes. Zij verdienden dus tonnen op jaarbasis (in een glorietijd). Gelukkig erkennen de rechtbanken en de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state dat er sprake is van misbruik van recht. Jammer dat dit strafrechtelijk nog niet wordt aangepakt.
 • Jaques Plafond (Gamer) 27 juli 2016, 12:59 @Justitabele: De Afdeling Rechtspraak heeft toch kennelijk vandaag geoordeeld dat Hassel gewoon een oplichter is. Geadviseerd wordt beste Justitabele uw overheid te verzoeken ten onrechte betaalde proceskosten (immers belastingcenten) terug te vorderen ;-)
 • Justitabele (Justitiabele) 25 juli 2016, 14:01 @Gepensioneerd; misdadig zou het kunnen worden genoemd dat sommige ambtenaren pertinent weigerachtig zijn of zo slordig dat zij er de oorzaak van zijn dat er nodeloos belastinggeld moet worden uitgegeven. Waarschijnlijk zijn het juist die ambtenaren, die hun zaakjes niet op orde hebben, die zo fel reageren met de aanval als verdediging. Overigens doen de meeste ambtenaren keurig hun werk, ook ter zake de uitvoering van de WOB. Die slaan doorgaans veel genuanceerdere taal uit.
 • Walter Duvivier (juridisch medewerker bezwaar en beroep) 25 juli 2016, 13:21 Onlangs heb ik een Wob-bewaar van de heer Hassel niet-ontvankelijk weten te verklaren. In de bezwaarprocedure is namelijk gevraagd om de identiteit van de bezwaarmaker aan te tonen (kopie paspoort of ID-bewijs + opgave BSN), waarop geen reactive meer is ontvangen.
 • Henk Donkers 25 juli 2016, 13:10 Is het niet een idee om de overheidsadministratie zo goed op orde te hebben dat de gevraagde antwoorden makkelijk geleverd kunnen worden. Als je postregistratiesysteem goed op orde is zijn het aantal wob verzoeken makkelijk te bepalen.
  Dat moet toch makkelijk lukken in 4 weken.
  Als alle administratie netjes op orde is en verzoeken tijdig worden afgewerkt dan is het helemaal niet leuk meer voor een misbruiker. Dat werkt pas goed preventief en spoel je ook het kind niet met het badwater weg.

 • joschke 24 juli 2016, 11:56 Nederland wordt gezien als de uitbuiter van Caraïbisch Nederland en nu willen ze ons met gelijke munt terugbetalen door op frauduleuze wijze wetgeving te misbruiken. Zielig, want ze vergeten dat zonder het Nederlands kolonialisme er geen Nederlandse Antillen hadden bestaan. In de Cariben denkt men dat het een paradijs zou zijn maar dat door kolonialisme de samenlevingen zijn ontwricht.

  Ze kennen de geschiedenis niet. De oorspronkelijke bewoners (Indianen) zijn uitgeroeid en de huidige bewoners en samenlevingen zijn ontstaan dank zij het kolonialisme en slavernij.

  Zo snel mogelijk de eilanden afstoten...
 • Jaques Plafond (Gamer) 22 juli 2016, 10:33 Consequentie daarvan is weer dat ambtenaren recherche technieken moeten aanspreken om een misbruikzaak te bouwen. Bestuursorganen worden aldus door misbruikverdachten in een donkere Big Brother rol gemanoeuvreerd, wat absoluut niet wenselijk is in onze rechtstaat.
 • Jaques Plafond (Gamer) 22 juli 2016, 09:59 Na Gemert-Tunderman is de eindverantwoordelijkheid voor de aanvraag feitelijk bij het bestuursorgaan komen te liggen en dat klopt gewoon niet...Als gevolg daarvan moet het bestuursorgaan steeds in beroep proberen misbruik aan te tonen om de schade te beperken.
 • nathalie (Jurist) 22 juli 2016, 09:01 Beetje vreemde opmerking Johannes. Wat wil je daarmee zeggen? Dat een juridisch adviseur per definitie een oplichter is wanneer hij uit Aruba komt?
 • Bart (Jurist) 21 juli 2016, 17:56 Dat is niet helemaal meer waar Jaques. Rechtbank Limburg heeft in 12 (!) uitspraken van 14 juli daar een streep doorheen gehaald. Het betrof daar ook de praktijken van een van de hierboven genoemde gemachtigden en waarbij in bezwaar en beroep werd geroepen dat X en Y ook begrepen hadden moeten worden onder het verzoek.
 • Jaques Plafond (Gamer) 21 juli 2016, 16:59 Het maakt inmiddels niet meer uit wat je als bestuursorgaan beschikt op de aanvraag. De misbruiker kan in bezwaar bijna altijd aannemelijk maken dat hij iets anders had willen hebben, ergo bezwaar gegrond en proceskosten in de pocket. Dat is het gevolg van de jurisprudentie zoals dat inmiddels is gevormd. Tergend frustrerend......
 • doeterniettoe (-) 21 juli 2016, 15:05 Aardige reacties, maar die gaan voorbij aan het feit dat er gewoon iemand bezig is om de boel te flessen.
  De WOB aanpakken leidt er toe dat 'gewone' burgers geen stok meer achter de deur hebben bij een serieuze zaak, en persoon in kwestie zal gewoon wat anders gaan doen.
  Pak de persoon aan, dat kan ook (kijk maar naar Dordrecht)
 • Gepensioneerd (Gepensioneerde) 21 juli 2016, 12:16 Dit is stuitend en gewoon gelegaliseerde diefstal.
  Er wordt op grote schaal misbruik gemaakt van de WOB en daar is hij niet voor bestemd. Het wordt hard tijd om die lui strafrechtelijk te gaan vervolgen en in de Tweede Kamer men eens wakker wordt door deze wet zodanig aan te passen dat hier geen misbruik meer van kan worden gemaakt. De partijen in de Kamer die dit proberen te bagatelliseren, moeten zich doodschamen, want hiermee faciliteren ze de misdaad.
 • Broadcaster (gemeenteambtenaar) 21 juli 2016, 10:02 "Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat ‘de activiteiten van deze heren’ bekend zijn bij het ministerie en de Nederlandse vertegenwoordiging op Aruba".
  Maar ze doen er niets of onvoldoende aan. Het is een typisch geval van eigen schuld dikke bult. Als je soort lieden alle gelegenheid bied om misbruik van een regeling te maken kun je je als rijksoverheid alleen zelf verwijten maken. Dit kost bakken met overheidsgeld, dat beter aan andere zaken kan worden besteed maar kennelijk vind een meerderheid van de 2e kamer, onder aanvoering van D66 en Groen Links, juridische haarkloverij belangrijker dan goede zorg, goede oudedagsvoorzieningen etc.
 • marquis de canteclaer thoe beneveldt 21 juli 2016, 09:31 Gauw zelfstandig maken, alle hulp opschorten en eventuele kosten uit de aldus ontstane pot (lees stuwmeer) betalen. Als eerste Kamercie Koninkrijkszaken opdoeken (reisburo Rosenmuller)
 • Sjaak (waakzaam burger) 21 juli 2016, 08:56 De Eerste Kamer heeft onlangs (op 12 juli) het wetsvoorstel tot voorkoming van misbruik van de Wob aangenomen, waarmee de (wettelijke) band tussen de Wob en de de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht betreffende niet tijdig besluiten (met name de dwngsomregeling) wordt doorgesneden. Vermoedelijk zal dit aangenomen wetsvoorstel per 1 oktober a.s. in werking treden. Dan wordt het voor de heer Hassell en zijn (gepretendeerde) opdrachtgevers aanmerkelijk minder aantrekkelijk om d.m.v. het misbruiken van de Wob geld van bestuursorganen af te dwingen. Bestuursorganen dienen wel oplettend te blijven, want de vergoedingen voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand blijven bestaan. En rechtsbijstand verlenende 'juridisch adviseurs' als de heer Hassell zullen waarschijnlijk doorgaan met het 'verlenen van hun diensten' met mysterieuze machtigingen.
 • A.M.B. te Naar 21 juli 2016, 07:41 Hoe lang moet het nu nog duren voordat die wet eindelijk eens een keer wordt aangepast? Het kost tonnen zoniet miljoenen.
 • Johannes (ambtenaar) 21 juli 2016, 07:26 Een juridisch adviseur uit Aruba, laat me niet lachen. Een oplichter dus.