Share
Terug naar overzicht
Rechter mag misbruik van Wob blokkeren
Thumbnail

Mensen die moedwillig misbruik maken van de procedures in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), kunnen daarvoor terecht nul op het rekest krijgen van de rechter. De rechtbank in Rotterdam verklaarde een beroepschrift van een klager om die redenen niet-ontvankelijk en dat was terecht, zo heeft de Raad van State woensdag geoordeeld.


Alleen op geld uit

In deze zaak ging het om een vrouw uit Rotterdam die via de Wob aan de minister van Veiligheid en Justitie had verzocht om de stukken over een verkeersboete openbaar te maken. Die weigerde dat maar ze stapte naar de rechter toen er niet tijdig een besluit op haar ingestelde bezwaar kwam. Maar de betrokkene was er door haar manier van procederen alleen maar op uit om van de overheid dwangsommen op te strijken of vergoedingen voor proceskosten te incasseren, concludeert de raad.
 

Niet in behandeling
De raad verwijst in zijn uitspraak onder meer naar een reeks brieven en stukken die de vrouw naar betrokken instanties zond. Maar ze stuurde die naar verkeerde adressen, vroeg meerdere keren om dezelfde stukken en verstopte Wob-verzoeken in brieven die over iets anders leken te gaan. Dat maakte het voor de minister moeilijk om tijdig te beslissen, waardoor het risico toenam dat hij haar vergoedingen moest betalen. De raad vindt dat hier sprake was van ‘zwaarwichtige gronden’ om een beroep niet in behandeling te nemen.
 

Maatregelen
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken waarschuwde eerder al voor misbruik van Wob-procedures om geld los te peuteren van de overheid. Hij werkt aan maatregelen daartegen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (2)
  • Bas (onderzoeker) 24 november 2014, 17:10 En hoe zit het met de vele parasiterende, liegende en corrupte ambtenaren die de gemeente Rotterdam kent. welke op allerlei manieren informatie achterhouden of halve en hele onwaarheden verstrekken??? Daar kan beter eerst iets aan gedaan worden. Er is hele grote kliek van incapabele en incompetente bureau-kneuzen en bureau-ezels werkzaam binnen deze gemeente die elkaar de hand boven het hoofd houden.
  • Sjaak (burger) 20 november 2014, 07:37 'Misbruik van recht' wordt nu eindelijk door de rechter afgestraft. Dat was al een tijd noodzakelijk. Dit steunt overheidsorganen die kritische besluiten nemen in Wob-zaken.
    En de minister van BZK moet opschieten met een wetsvoorstel om de 'link' tussen de Wob en de Wet Dwangsom door te knippen, want het misbruik heeft een aanzienlijke omvang gekregen.
    Tot slot ligt er ook een taak voor alle burgers om blijken van afkeuring te gevn richting personen die menen dat 'graaien' uit de kas van de overheid (opbrengst van belastingelden) een vom van fraude is en misdadig genoemd moet worden.