Share
Terug naar overzicht
‘Nederlandse overheid krimpt het snelste van Europa’
Thumbnail

De Nederlandse overheid is als werkgever in 2015 het hardste gekrompen van alle OESO-landen. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Qua salaris hebben Nederlandse ambtenaren het relatief goed ten opzichte van ambtenaren uit buurlanden.


Bijna 4 procent daling

Uit de jaarlijkse groei van de overheidssector als werkgever blijkt dat het aantal banen bij de overheid in Nederland in 2015 met bijna 4 procent het sterkste gedaald is. Nederland behoort tot de minderheid van de landen waarbij het aantal overheidsbanen in 2015 kleiner is geworden. Letland volgt op korte afstand. Portugal, Groot-Brittannië en Finland kenden ook krimp, maar een stuk minder dan Nederland. Turkije, Hongarije en Ierland zijn de landen waarbij de groei van het aantal overheidsbanen het grootste was. In de vorige meting in 2012 kromp de Nederlandse werkgever als overheid ook al. In een meting in 2007 namen de overheidsbanen nog toe.

Salarissen beleidsadviseurs bovengemiddeld
In Nederland vormen overheidsbanen ongeveer 13 procent van alle werkgelegenheid. Met dat percentage behoort Nederland eveneens tot de ‘kopgroep’; slechts zes landen kennen een lager percentage waaronder Duitsland, Korea en Japan. Senior beleidsadviseurs in Nederland kunnen rekenen op een goed salaris in vergelijking met hun collega’s uit andere OESO-landen. Gemiddeld bedraagt het salaris 106.000 euro, waarmee Nederland een derde plek inneemt. Het OESO-gemiddelde voor deze groep bedraagt 78.000 euro. In de categorie salarissen voor topmanagers vindt Nederland zichzelf terug op de zevende plek met gemiddeld 179.000 euro per jaar. De overheden van Italië, Duitsland en België betalen hun topmanagement aanzienlijk meer uit. Het gemiddelde bedraagt 203.000 euro. Als het gaat om middenmanagement, krijgen Nederlandse ambtenaren net iets meer dan gemiddeld met een salaris van 124.000 euro.

Aandeel vrouwen hogere functies valt tegen
Het aandeel van vrouwen in ‘senior management positions’ bij de centrale overheid neemt toe in Nederland. Het aandeel van vrouwen is ni 2015 zo’n 22 procent, ten opzichte van 17 procent in 2010. In vrijwel alle Europese landen stijgt het aandeel van vrouwen bij deze posities. IJsland, Letland en Griekenland zijn de enige landen waarbij deze functies in 2015 voor meer dan vijftig procent door vrouwen worden vervuld. Nederland loopt in dit opzicht achter op veel landen.

Het volledige rapport is hier te vinden.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld
Reacties (7)
 • Henk 20 juli 2017, 18:12 Geweldig gedaan door de vvd en PvdA combinatie. De gevolg kosten zijn mega: slecht onderwijs, veel belastingfraudes, geen toezicht op illegale activiteiten, etc etc
 • Ronald 20 juli 2017, 14:37 Sjoerd Hartholt heeft zich hier wel heel makkelijk van afgemaakt: laat relevante feiten achterwege en je hebt een lekker bekkend verhaal. In het aangehaalde rapport wordt niet gesproken over salaris, maar over koopkrachtpariteit omgerekend in dollars. 2 wezenlijk verschillende dingen: salaris ontvang ik en koopkrachtpariteit wordt gebruikt om bijvoorbeeld Nederland met Bangladesh te kunnen vergelijken. Het is omrekenen van (in dit geval) salaris + door de werkgever betaalde sociale lasten (zoals pensioenpremie) en dan een formule er op loslaten om vergelijkbaarheid te creëren. Het is daarmee een fictieve eenheid. Oh ja: het was ook nog uitgedrukt in dollars en die kennen we niet: dus even op wisselkoers.nl zoeken hoeveel de dollar staat t.o.v. de euro en voilà: koopkrachtpariteit keer of delen door wisselkoers.nl is opeens salaris geworden. Dat bekt toch een stuk beter!
 • H. Wiersma (gepens.) 19 juli 2017, 18:52 Je bent al gauw appels met peren aan het vergelijken. Van belang is:
  1. wat zit er allemaal in de vergelijkende bedragen. Zijn daarin bijv.ook de werkgeverslasten begrepen? Hoe hoog zijn die lasten dan wel in andere landen? En wat is daar bijv. het welvaartsniveau? Zijn daar correcties op los gelaten?
  2. welke personeelssalarissen uit welke categorieën zijn met elkaar vergeleken.
  Overigens komt de vermindering van het aantal ambtenaren in Nederland niet bij het Rijk vandaan. Ondanks de 3 D decentralisatie komt de afname van het aantal ambtenaren in ons land vooral bij de gemeenten vandaan, dit ondanks de afspraken van het Kabinet Rutte in het Regeerakkoord!
 • doeterniettoe (-) 19 juli 2017, 14:06 Onderwijs: klagen over werkdruk (te weinig personeel)
  Politie: te weinig personeel
  Defensie: heeft personeel maar geen materieel
  Brandweer: bezuinigingen lopen erg stilletjes
  GGD: zitten op de ondergrens
  Min. Financiën: er moet personeel weg (personeel wil ook graag weg...) maar nog wel grote problemen
  Gemeentes: heel veel taken erbij met zeer weinig personeel (want bezuiniging)
  enz.

  Dat is namelijk de keerzijde: minder dienstverlening met een slechtere kwaliteit. En in de meeste gevallen ga je niet minder belasting betalen...
 • Jan (beleidsadviseur) 19 juli 2017, 09:34 een beleidsadviseur gemiddeld € 106.000,-??? Zelfs bij de rijksoverheid wordt dat lang niet gehaald. Bij een middelgrote gemeente (50.000+) zit de senior op max € 73.000. De gemeentesecretaris als hoogste ambtenaar haalt die 106k niet eens... Waar genoemde bedragen vandaan komen cq betaald worden... Wellicht is er een vacature..? :-)
 • K. de Beer (adviseur) 19 juli 2017, 09:19 De cijfers zeggen meestal wel wat maar interpretatie is altijd nodig. Bij de organisatie waar ik werk, is de vermindering van overheid vooral bewerkstelligd door ambtenaren te lozen in uitvoerende functies zoals stratenmakers, hoveniers en riolisten, schoonmakers, kantine- en bodepersoneel, boekhouders en personeel en leraren bij het openbaar onderwijs (geprivatiseerd). Daarentegen is aan de top er veel bijgekomen. Was er voorheen de gemeentesecretaris, zijn er nu een secretaris/algemeen directeur, adjunctsecretaris/directeur bedrijfsvoering, griffier en een concerncontroller. Daarnaast vallen taken weg of komen er bij, dat is een dynamisch proces. Zorgkindje is wel de kwaliteit maar zo lang de burger dat niet merkt of men niet in bezwaar en beroep gaat, komt dat niet aan de oppervlakte. De accountants kijken vaak alleen naar financiele rechtmatigheid zodat de algemene kwaliteit buiten beeld blijft.
 • Sjaak (waakzaam burger) 19 juli 2017, 08:44 Alsof cijfermatige gegevesn alles zeggen en op basis ervan landen goed met elkaar vergeleken kunnen worden op het gebied van arbeisomstandigheden van ambtenaren. Nee, natuurlijk niet. Daar is veel meer voor nodig.